Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:53, miercuri, 4 februarie, 2015

În 2014, BOR a cheltuit peste 19,5 MILIOANE de euro pentru ajutorarea săracilor şi victimelor inundaţiilor

Biserica Ortodoxă Română a cheltuit 87.365.322 de lei, cu aproape 8 milioane mai mult decât în 2013, pentru activităţi de asistenţă socială şi filantropică şi pentru ajutorarea sinistraţilor se arată în raportul de activitate pe 2014 al Patriarhiei Române. De asemenea, tot în acest scop s-au cheltuit 109.906 euro.

În total, suma se ridică la peste 88 de milioane de lei, echivalentul a 19,5 milioane de euro.

De aceste programe au beneficiat 87.474 de români, dintre care, 39.006 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; 3.892 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 22.429 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; 19.857 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale, etc.

Patriarhia menţionează că la aceste cifre nu au fost luate în calcul activităţile social-filantropice din parohii şi mănăstiri.

Mai mult, Biserica Ortodoxă Română a colectat 500.000 de euro pe care i-a oferit Patriarhiei Antiohiei şi Întregului Orient pentru ajutorarea creştinilor din Siria şi Orientul Mijlociu.

În 2014, s-au efectuat lucrări de renovări,  reamenajare şi dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reşedinţa Patriarhală, Depozitul de Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilorş.a. Începând cu luna aprilie 2014 au fost demarate lucrări de renovare şi modernizare la Centrul Cultural – Misionar „Familia” – Casa „Sfântul Pantelimon”. În data de 28 octombrie 2014a avut loc sfinţirea şi inaugurarea corpului C, cu un număr de 12 camere de cazare, bucătărie complet utilată şi o sală polivalentă. Este necesară continuarea proiectului de modernizare şi compartimentare a corpurilor A, B şi D, ale Centrului Cultural–Misionar „Familia” – Casa „Sfântul Pantelimon”, această lucrare misionară având în primul rând ca scop promovarea valorilor familiei creştine.

Tot în 2014, Patriarhia a continuat proiectul Alege Şcoala, ce are ca obiectiv oferirea de șanse egale la educație pentru un număr de 1325 de elevi şi dezvoltarea de acțiuni remedial-corective pentru un număr de 318 persoane care au abandonat școala.

www.ortodox.md