Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:44, luni, 4 ianuarie, 2016

Hrană duhovnicească pentru efectivul Taberei Militare permanente nr. 142 din Capitală

DSC_1319

Tradiţional, în fiecare post, ostaşii înrolaţi în rândurile Armatei Naţionale primesc Sfânta Împărtăşanie. Acest post nu a fost excepţie, prin urmare, un contingent de circa 350 ostaşi şi ofiţeri s-au mărturisit, primind Sfânta Împărtăşanie în incinta Taberei Militare permanente nr 142 din Capitală.

După primirea Sfintelor Taine, ostaşilor li s-a oferit literatură cu mesaj religios pentru ridicarea moralitaţii in rândurile Armatei Naţionale.

Astfel de măsuri sunt binevenite, motivându-se întărirea moral spirituală a ostașilor și ofițerilor, care își satisfac serviciul militar în această tabără militară, dar totodată și pentru a exclude factorul relațiilor nestatutare și a huliganismului de cazarmă.

La final, preoţii au urat ostaşilor tărie, perseverenţă, devotament şi încredere în Dumnezeu, deoarece numai astfel îşi vor putea îndeplini cu demnitate datoria faţă de Neam, Patrie şi Biserică.