Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:52, miercuri, 25 octombrie, 2023

Hotărârile Sinodului BOM din 25 octombrie 2023. Care sunt deciziile adoptate?

Miercuri, 25 octombrie 2023, la Reședința mitropolitană din Chişinău au avut loc lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte ce țin de viața bisericească, adoptându-se următoarele hotărâri:

Proces-verbal NR. 001
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove cu referință la includerea în rândul membrilor Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova a Preasfințitului Filaret, Episcop de Căpriana, Vicar al Mitropoliei Chișinăului şi a întregii Moldove.

S-a decis:

De a primi în rândul membrilor Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova pe Preasfințitul Filaret, Episcop de Căpriana, Vicar al Mitropoliei Chișinăului şi a întregii Moldove, exprimându-i felicitări şi doriri de slujire ierarhicească pilduitoare.

Proces-verbal NR. 002
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove cu referință la participarea Înaltpreasfinţiei Sale la ședința Sinodului BORu din 11 octombrie 2023 în or. Moscova, Rusia.

S-a decis:

De a exprima recunoștință ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, pentru participarea Sa la ședința Sinodului BORu din 11 octombrie 2023 în or. Moscova, Rusia.

 

Proces-verbal NR. 003
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove cu referință la vizita canonică a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova,  din 12 septembrie 2023, întreprinsă în Eparhia de Cahul şi Comrat, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea episcopiei sus-menționate.

S-a decis:

De a lua act cu privire la vizita canonică şi slujirea arhierească a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, în Eparhia de Cahul şi Comrat, la data de 12 septembrie 2023, cu ocazia jubileului „25 de ani de la înființarea Eparhiei de Cahul şi Comrat”.

De a exprima înaltă recunoștință şi gratitudine ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, pentru slujirea arhierească pilduitoare, desfășurată în cei 25 de ani de arhipăstorire.

Proces-verbal NR. 004
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove cu referință la proclamarea solemnă a canonizării Cuviosului Macarie de la mănăstirea Saharna, în cadrul slujbei din 25 decembrie, anul 1994.

S-a decis:

Se ia act de raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove cu referință la proclamarea solemnă a canonizării Cuviosului Macarie de la mănăstirea Saharna, în cadrul slujbei din 25 decembrie, anul 1994.

De a include în sinaxarul sfinților Bisericii Ortodoxe din Moldova data de 13/26 mai, ca zi de cinstire şi prăznuire locală a Sfântului Cuvios Macarie de la mănăstirea Saharna, dimpreună cu aprobarea textului ce cuprinde viața și slujba Cuviosului Părinte Macarie.

 

Proces-verbal NR. 005
din 25 octombrie 2023

 S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove cu referință la numirea decanului Facultății de Teologie Pastorală din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

 S-a decis:

De a elibera, conform cererii depuse, pe protoiereul Andrei OISTRIC din funcția de decan al Facultății de Teologie Pastorală din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

De a desemna în funcția de decan al Facultății de Teologie Pastorală din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova pe ieromonahul Macarie (Crudu).

 

Proces-verbal NR. 006
din 25 octombrie 2023

 S-a audiat:

Raportul ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, privind proclamarea cinstirii locale a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe din s. Zloți, r. Cimișlia şi fixarea datei de prăznuire.  

S-a decis:

De a aproba cinstirea locală a icoanei Maicii Domnului „de la mănăstirea Zloţi”, fixând ca zi de prăznuire data de 24 iulie / 6 august.

 

Proces-verbal NR. 007
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, privind numirea arhimandritului Vladimir (Trelea) în funcția de stareț al mănăstirii de călugări Sf. Irh. Nicolae din s. Condrița, mun. Chișinău.

S-a decis:

De a elibera pe protoiereul mitrofor Veaceslav ŞPAC din funcția de duhovnic-administrator al mănăstirii de călugări Irh. Nicolae din s. Condrița, mun. Chișinău, exprimându-i recunoștință pentru slujirea şi activitatea desfășurată.
De a desemna pe arhimandritul Vladimir (Trelea) în funcția de stareț al mănăstirii de călugări Irh. Nicolae din s. Condriţa, mun. Chişinău.

 

Proces-verbal NR. 008
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, privind numirea egumenei Nicolaia (Balan) în funcția de stareță a mănăstirii de călugăriţe Sf. Irh. Nicolae din s. Sadaclia, r. Basarabeasca.

S-a decis:

De a desemna pe egumena Nicolaia (Balan) în funcția de stareță a mănăstirii de călugăriţe Sf. Irh. Nicolae din s. Sadaclia, r. Basarabeasca.

 

Proces-verbal NR. 009
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, privind numirea monahiei Marionela (Russu) în funcția de stareță a mănăstirii de călugărițe Adormirea Maicii Domnului din s. Călărăşeuca, r. Ocnița.

S-a decis:

De a desemna pe monahia Marionela (Russu) în funcția de stareță a mănăstirii de călugărițe Adormirea Maicii Domnului din s. Călărăşeuca, r. Ocnița.

 

Proces-verbal NR. 010
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove cu referință la numirea preotului Vladimir COZONAC, cleric al Eparhiei Chișinăului, în funcția de vicepreședinte al Sectorului Sinodal Asistență Spirituală în Instituțiile Medicale.

S-a decis:

De a desemna pe preotul Vladimir COZONAC, cleric al Eparhiei Chișinăului, în funcția de vicepreședinte al Sectorului Sinodal Asistență Spirituală în Instituțiile Medicale.

 

Proces-verbal NR. 011
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, privind părăsirea samavolnică şi neîntemeiată canonic a jurisdicției Bisericii Ortodoxe din Moldova de către următorii slujitori: protoiereul Ilie Munteanu, protoiereul Alexei Sîrbu, protoiereul Teodor Pelin, protoiereul Vasile Enachi, protoiereul Ioan Gangan şi protoiereul Ioan Solonaru.

S-a decis:

Având în vedere timpul oferit slujitorilor pentru îndreptare şi aducerea pocăinței depline în faţa autorităţilor ierarhic-superioare, şi luând în considerare încălcarea jurământului depus la hirotonie, precum şi pentru părăsirea samavolnică, neîntemeiată şi fără carte canonică a jurisdicției Bisericii Ortodoxe din Moldova (în temeiul canoanelor 12, 15, 32, 33 Ap.; 11, 13, 20, 23 Sin. IV Ec.; 17 Trul.; 3, 6, 7, 8, 11 Antioh.; 41, 42 Laod.; 9 Sard.; 23, 106 Cartag.; 15, 16 sin. I ec.), se caterisesc următorii slujitori: protoiereul Ilie Munteanu, protoiereul Alexei Sîrbu, protoiereul Teodor Pelin, protoiereul Vasile Enachi, protoiereul Ioan Gangan şi protoiereul Ioan Solonaru.

De asemenea, acestor slujitori li se retrag toate distincțiile acordate pe parcursul slujirii preoțești.

Proces-verbal NR. 012
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Marchel, Arhiepiscop de Bălți şi Fălești, cu referință la caterisirea ieromonahului David (Roșca).

S-a decis:

În temeiul deciziei Judecății eparhiale a Episcopiei de Bălți şi Fălești din 27 iulie 2023, privind propunerea de caterisire a ieromonahului David (Roșca), luând în considerare abaterile canonice (Can. 25 Apostolic, can. 3 şi 7 ale Sf. Vasile cel Mare, can. 92 al Sin. Trulan, can. 27 şi 72 ale Sin. Cartagina), morale şi disciplinare ale slujitorului vizat, se caterisește ieromonahul David (Roșca), fiind trecut în rândul monahilor.

 

Proces-verbal NR. 013
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, întitulat: „Viața Bisericii Ortodoxe din Moldova și provocările actuale”.

S-a decis:

A exprima recunoștință ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului şi al întregii Moldove, pentru efortul considerabil manifestat întru susținerea unității şi păcii în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Proces-verbal NR. 014
din 25 octombrie 2023

S-a audiat:

Raportul Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești cu referință la ingerința canonică a unui grup de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române în spațiul canonic al Eparhiei de Bălți și Fălești, la data de 31 august 2023.

S-a hotărât:

A lua act cu tristețe de ingerința canonică a unui grup de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române în spațiul canonic al eparhiei de Bălți și Fălești, prin săvârșirea rânduielii de sfințire a locului unei viitoare catedrale în mun. Bălți, la data de 31 august 2023. Totodată, lansăm îndemnul să păstrăm comuniunea liturgică și canonică ale Bisericilor noastre, potrivit sfintelor canoane și învățături ortodoxe.

***

De asemenea, în cadrul ședinței, au mai fost analizate și alte probleme de ordin pastoral-misionar, administrativ-economic, precum și unele aspecte de disciplină bisericească.

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova este cea mai înaltă autoritate a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, în toate domeniile ei de activitate. Sinodul BOM se compune din Mitropolit, arhiepiscopi, episcopi eparhioți și episcopii-vicari.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media