Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:04, sâmbătă, 18 august, 2018

Fieşti cuvinte de felicitare adresate Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Vladimir la popas aniversar

Înaltpreasfinţite Stăpâne,

Prin milostivirea Atotputernicului Dumnezeu şi cu oblăduirea ocrotitorilor cerești, astăzi, aţi ajuns la un nou popas aniversar, prilej cu care, aducem Înaltpreasfinţiei Voastre omagii sincere, însoţite de urări de bine şi gânduri curate.

Această dată este una importantă pentru toată plinătatea Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, pentru că sunteţi personalitatea care, prin statornicie, devotament şi hotărâre, staţi în fruntea poporului binecredincios al Ţării, ducând cu demnitate flamura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe deasupra tuturor frământărilor şi a piedicilor ivite în cale.

Anume aceste calităţi, precum şi înţelepciunea şi răbdarea cu care V-a binecuvântat Bunul Dumnezeu, Vă fac iubit şi respectat ca pe un părinte de către slujitori şi creştini deopotrivă. Mai bine de un sfert de secol Vă îndepliniţi cu străduinţă părintească dificila, dar atât de nobila ascultare arhierească faţă de Mântuitorul Hristos şi faţă de poporul cel iubitor de Adevăr.

Astfel, la ceas aniversar, cu şi mai multă osârdie ne rugăm Atotţiitorului să Vă ţină sănătos şi vrednic la cârma Dreptmăritoarei Biserici strămoşeşti, astfel încât şi de acum înainte cu nestrămutată hotărâre şi încredere în Domnul să duceţi cu bine Corabia spre limanul mântuirii.

Înaltpreasfinţia Voastră,

Şi de acum înainte, în timp însorit şi pe vreme de vijelie, cu voia Bunului Dumnezeu şi cu îngăduinţa părintească a Înaltpreasfinţiei Voastre, Vă vom fi alături, pentru a Vă susţine în realizarea lucrării ce Va fost încredinţată, fiind oricând gata să îndeplinim toată binecuvântarea ce ne veţi da-o spre zidire şi înălţare duhovnicească.

Rugându-ne lui Hristos cel pururea veșnic şi Preasfintei Sale Maici spre a Vă îndruma şi a Vă ocroti, Vă asigurăm încă o dată de cele mai nobile sentimente pe care vi le purtăm.

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULŢI ANI STĂPÂNE!

Cu profund respect şi fiască supunere,

Colaboratorii Direcţiei Mitropolitane