Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

3:00, duminică, 17 mai, 2020

Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei), la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău – Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

În dimineața Duminicii a V-a după Paști, care este și Duminica Samarinencii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Arhipăstorului i-au fost alături în rugăciune, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Moldovei și eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, precum și slujitorii Catedralei.

Serviciul divin a fost săvârșit în prezența credincioșilor, veniți în scuarul Catedralei pentru a înălța rugăciuni de mulțumire Domnului.

Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie, ne înfățișează momentul de convorbire a lui Hristos cu femeia samarineacă, care venise să ia apă de la fântâna lui Iacov.

Femeia Samarinencă este un model de mărturie a lui Hristos. Această femeie care aduce o cetate întreagă să-L vadă pe Iisus lucrează pentru Taina Bisericii. Apa cea vie, Harul mântuitor îi schimbă viaţa şi o face mărturisitoare a lui Hristos Mesia şi o face misionară aducând o mulţime de oameni la Hristos şi apoi pe Hristos în cetatea Sihar unde a stat două zile la aceşti samarineni care în general erau dispreţuiţi de iudei. Vedem aşadar că Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iubirii milostive a lui Dumnezeu, a Harului ceresc mântuitor, a Apei celei vii care ne face să căutăm viaţa veşnică, ne face să dorim iubire şi fericire veşnică neînşelătoare şi netrecătoare.

***

Conform Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020, emisă de Comisia națională extraordinară de sănătate publică, în perioada stării de urgență în sănătate publică, oficierea serviciilor divine sau întrunirile cu caracter religios se vor desfășura în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor), cu respectarea obligatorie a distanței sociale, până la data de 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică din țară.

În decursul istoriei, umanitatea a trecut prin nenumărate pandemii, iar creştinii au cerut ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciunile Bise­ricii pentru astfel de situaţii ameninţătoare.

În aceasta perioadă, Biserica Ortodoxă din Moldovă va continua să înalțe rugăciuni speciale pentru încetarea molimei (Covid 19) care a cuprins țara noastră și întreaga lume.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media