Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:47, miercuri, 12 iunie, 2019

Drumul Crucii – eveniment care consolidează poporul și îl întărește în faţa marilor provocări şi pericole

Mesajul ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii ortodoxe din Moldova, la Drumul Crucii şi a Pocăinţei din 18 iulie 2019.

Drumul Crucii este acel eveniment care consolidează poporul și îl întărește în faţa marilor provocări şi pericole.

Acest fel de pelerinaj are drept model calea parcursă de Mântuitorul Hristos spre Golgota, urmat de triumful Învierii Sale.

Săvârşit în duhul pocăinţei şi al rugăciunii neîncetate, el ne aminteşte iar şi iar, că trebuie să mergem fără abatere după Crucea Domnului, spre mântuire şi viaţă veşnică.

Şi astăzi, când poate mai mult ca oricând este necesar să ţinem aprinsă în inimi candela Ortodoxiei, fără de care viaţa noastră îşi pierde orice rost, Drumurile Crucii mărturisesc credinţa şi invocă mila lui Dumnezeu asupra Țării și Neamului.

Perioada în care trăim e unică în istorie. Atacurile asupra sufletelor sunt mai feroce ca niciodată – deosebit de iscusite și de obraznice, iar uneori chiar letale.

Cu voință duhovnicească și nădejde întru Domnul, credincioșii Capitalei vor participa și în acest an la Drumul Crucii şi al Pocăinţei, o bineplăcută lui Dumnezeu procesiune, în care au posibilitatea să se roage Mântuitorului Hristos, Preacuratei Maicii Sale și vredincilor Săi Sfinți, pentru a ne păzi orașul și țara noastră de toate relele și ispitele, dăruindu-ne cu nespusa Lui milă și nebiruitul ajutor.

În acest parcurs duhovnicesc credincioșii poartă mereu pe buze și în inimi rugăciunea cea de pocăință către Preabunul și Atotputernicul nostru Tată Ceresc.

Prin această faptă binecuvântată, se ține aprinsă făclia spiritualității noastre tradiționale și se continuă nevoințele străbunilor noștri, care au știut să pună ruga curată înaintea tuturor faptelor lor și să mulțumească Atotțiitorului pentru fiecare izbândă.

Evocând trecutul, nu facem altceva decât să ne gândim la viitor, iar faptele credincioșilor noștri, izvorâte din bineplăcutele tradiții milenare ale neamului nostru, vin să dea un exemplu demn de urmat urmașilor noștri.

Țara noastră Republica Moldova este și va fi o țară profund Ortodoxă, care prin credința locuitorilor săi va reuși să izbândească în această vâltoare a vremurilor și să ajungă la limanul cel atât de mult dorit al liniștii și păcii întru Hristos.

Nădăjduim că tradiționalul Drum al Crucii și al Pocăinței din acest an va fi un eveniment mobilizator pentru societatea noastră și îi va reuni pe frați în lumina dătătoare de viață a Sfintei Evanghelii lui Hristos.

Cu noi este Dumnezeu! Hristos s-a Înălțat!

Cu arhierești binecuvântări, 

†  VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE