Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:45, joi, 27 aprilie, 2017

Donaţie de carte pentru biblioteca Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Biblioteca Academiei de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova a primit, joi, 27 aprilie o importantă donaţie de carte. Venerabilul preot și teolog ortodox, dr. Ioan Dură, misionar de mai mulți ani în Olanda și Belgia a donat peste 100 de volume de literatură teologică din biblioteca personală pentru folosul şi îmbogăţirea patrimoniului teologic și cultural al bibliotecii ATOM.

Academia de Teologie Ortodoxă, în calitate de beneficiar al acestei donaţii, a fost reprezentată de Prot. mitr. Andrei Oistric, Decan al Facultății de Teologie din Chișinău.

Evenimentul a avut loc în Biblioteca Academiei  „Arhim. Ermoghen Adam”, din mun. Chișinău, strada Ismail 46.

Este o mare bucurie pentru noi întrucât, spune Decanul Facultății de Teologie, Prot. mitr. Andrei Oistric, prin aducerea acestor cărţi în biblioteca Academiei de Teologie, le-am aşezat la locul cuvenit şi, odată cu această primă donație de carte ortodoxă din partea venerabilului preot și teolog dr. Ioan Dură din Olanda, mulțumim respectuos preacucernicului părinte Ioan pentru acest gest de o mare valoare duhovnicească.

În cel mai scurt timp, lucrările donate vor fi introduse în catalogul bibliotecii spre a putea fi consultate şi cercetate de toţi cei interesaţi.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media