Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:09, marți, 25 mai, 2021

Doamna Angela Levința la cea de-a 65-a aniversare

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, a adresat un mesaj de felicitare doamnei Angela Levința, șef-adjunct al cabinetului metodic mitropolitan, cu prilejul aniverăsrii a 65 ani de viață.

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată.

Vă exprimăm profunda recunoştinţă pentru munca plină de abnegaţie, pentru devotamentul şi dăruirea de care daţi dovadă în activitatea pe care o desfăşuraţi în cadrul cabinetului metodic al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

La popas jubiliar, considerăm potrivit să Vă acordăm Ordinul mitropolitan – „Sf. Fericita Agafia de la Cuşelăuca” de gr. II.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă ajute în toată lucrarea de educare moral-spirituală a generației tinere.

La mulţi, binecuvântați ani, stimată doamnă Levința!

Cu arhierești binecuvântări 

† VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE