Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:17, luni, 1 februarie, 2021

Dl Serghei Crudu, Președintele Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate a BOM, la popas aniversar

Cu prilejul celei de a 30-a aniversări din ziua nașterii, adresăm Dl Serghei Crudu, Președinte al Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate, sincerele noastre felicitări și urări de bine, bucurii și împliniri duhovnicești.

Stimate Domnule Serghei Crudu,

Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine cu acest binecuvântat prilej – aniversarea a 30 de ani de viață pământească.

De câțiva ani, V-ați dedicat activitatea în cadrul Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate a BOM, arătându-Vă a fi un om vrednic și harnic, câștigând astfel respectul și aprecierea colegilor și a tuturor celor care Vă cunosc și pe care îi cunoașteți.

La ceas aniversar, considerăm potrivit să Vă acordăm Ordinul mitropolitan „Meritul Bisericesc” de gr. III.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască și în continuare ajutorul Său sfânt în toată lucrarea și ascultările încredințate.

Asigurându-Vă de respectul și aprecierea noastră, Vă urăm La mulți și binecuvântați ani!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE