Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:03, marți, 10 martie, 2015

Din biografia Preasfințitului Ioan (Moșneguțu), Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Preasfințitul Ioan (Moșneguțu), Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, date biografice:

 • S-a născut la data de 27 ianuarie 1979, din părinţii Victor şi Larisa Moşneguţu, în satul Prajila, raionul Floreşti, Republica Moldova. La Botez a primit numele Ioan, în cinstea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul.

    Fratele Vitalie – studii juridice superioare.

 1. Formarea și experiența profesională
 • 1986-1992 – urmează şcoala în satul natal Prajila, raionul Floreşti;
 • 1992-1994 – urmează gimnaziul în oraşul Floreşti;
 • 1996 – absolveşte şcoala medie de cultură generală din satul de baştină;
 • 1996-2000 – studiază la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău;
 • 2006-2007 – urmează cursurile de master la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Psihologie;
 • 2009-2011 – studiază la Aspirantura Duhovnicească “Sfinţii Întocmai cu Apostolii Chiril şi Metodie” din Moscova;
 • 2010-prezent – urmează cursurile de Doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie.
 • La data de 5 martie 2006 este hirotonit în treapta de diacon celibatar, în Catedrala Mitropolitană “Naşterea Domnului” din mun. Chişinău, de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove;
 • La data de 22 mai 2006 este hirotonit în treapta de preot celibatar în Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din mun. Chişinău, de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove;
 • La data de 12 aprilie 2008, este tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, în Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din mun. Chişinău, primind numele IOAN, în cinstea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul;
 • 2007-2008 – Paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti;
 • 2007-2008 – Protopop al bisericilor din raionul Şoldăneşti;
 • 2007-prezent – Membru al Comisiei Eparhiale pentru Cenzură Canonică şi Editură;
 • 2008-2014 – Egumen al Sfintei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului” din s. Hârbovăţ, raionul Călăraşi;
 • 2008-2011 – Director al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti de pe lângă Mănăstirea Hârbovăţ;
 • 2009-2012 – Membru al Judecăţii Mitropolitane;
 • 2010-2013 – Secretar al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni;
 • 2011-2013 – Membru al Consiliului Eparhial al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni;
 • 2011-2013 – Preşedinte al Judecăţii Eparhiale a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni;
 • 2011-2013 – Preşedinte al Sectorului Eparhial Relaţii cu Mass-Media al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni;
 • 2011-2013 – Preşedinte al Comisiei Eparhiale pentru examinarea candidaţilor la hirotonie;
 • 2011-2013 – Profesor de Teologie Dogmatică la Școala Eparhială de Teologie “Sf. Cuv. Paisie Velicicovschi” din or. Ungheni;
 • 2012-prezent – Secretar al Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinţilor Bisericii Ortodoxe din Moldova;
 • 2014 – prezent – Stareţ al Sfintei Mănăstiri “Adormirea Maicii Domnului”, s. Ţîpova, r. Rezina.
 • 27-29 ianuarie 2009 – Membru al Soborului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse, reprezentând Episcopia de Ungheni şi Nisporeni;
 • 25 decembrie 2014 – este ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.
 •  8 martie 2015 – este hirotonit de către Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril, în treapta de Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

      2. Distincții bisericești și de stat

 • 05.2006 – Bederniţă;
 • 08.2007 – Camilafcă;
 • 08.2007 / 21.05.2008 – Cruce de aur;
 • 09.2008 – Egumen (Ţara Sfântă, biserica Învierii);
 • 09.2008 – Paliţă (Ţara Sfântă, oraşul Nazaret);
 • 09.2008 – Cruce cu pietre scumpe (Ţara Sfântă, muntele Tabor);
 • 10.2010 – Rangul de Arhimandrit (Ţara Sfântă, biserica Învierii);
 • 01.2011 – Toiag de Egumen;
 • 12.2011 – Uşile Împărăteşti deschise până la  „Heruvic” (Ţara Sfântă, biserica Învierii);
 • 05.2012  – Uşile Împărăteşti deschise până la „Tatăl nostru…”;
 • 2005 – Medalia „Sf.Cuv.Paisie Velicicovski”;
 • 2008 – Ordin „Sf. Cneaz Daniel al Moscovei”;
 • 2012 – Ordin „Sf.Cuv.Paisie Velicicovski”;
 • 2012 – Medalia „Sf.Cneaz Alexandru Nevski”;
 • 2013  – Ordin „Sf. Ap. şi Ev. Ioan Teologul”, gr. II; (Biserica Ortodoxă din Ucraina)
 • 2013 – Medalia „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”;
 • 2011 – Medalia „Meritul Civic”, acordată de Preşedintele Republicii Moldova;
 • 27.01.2014 – Ordinul „Meritul Bisericesc”, gr. II.

PS Episcop Ioan, a acumulat pe parcursul anilor o bogată experiență în domeniul administrativ-bisericesc, prin îndeplinirea ascultărilor de Protopop de Șoldănești, stareț al Mănăstirii Hârbovăț, iar mai apoi al Mănăstirii Țâpova, membru al Judecății Mitropolitane, Secretar al Eparhiei de Ungheni și Nisporeni, Secretar al Comisiei de Canonizare a Sfinților care s-au proslăvit pe pământul Moldovei, membru al Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova și prin implicarea activă în realizarea emisiunilor cu caracter religios la Radio și TV.