Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

Dimitrie Sulima

Dimitrie Sulima

Locul naşterii: or. Novaia Vodologa, Ucraina
Data naşterii: an. 1772, sec. 18
Data decesului: 04.08.1844, Chişinău, sec.19
Înscăunare: an. 1821
Apartenenţa: Biserica Rusă Ortodoxă
Studii: Seminarul Teologic Ekaterinoslav

Biografie:

Arhiepiscopul Dimitrie Sulima, de origine ucrainean, nascut în 1772 în târgușorul Novaia Vodologa din guvernamântul Krakoviei.

Dimitrie Sulima a absolvit Seminarul Teologic din Poltava, unde fusese profesor și rector Gavriil Banulescu-Bodoni, apoi a urmat școala de marină din Nicolaev.

În 1821, la conducerea eparhiei vine Dimitrie (Sulima), care pâna atunci era episcop vicar de Tighina și Akerman (din 1811).

În timpul păstoriei sale a luat o serie de măsuri în vederea unei mai bune lucrări în aşezămintele monahale, introducând în 1830 viața de obşte în toate mănăstirile şi schiturile din Basarabia, a dat numeroase dispoziţii preoţilor să rostească predici şi cateheze, în cadrul Sfintei Liturghii.

Tot el mai efectuează o serie de reforme, “Dicasteria” din Chișinău în 1835 a fost transformată în “Consistoriu bisericesc“. Noua unitate avea atribuţii administrative, judecătoreşti și de control. Protopopiatele au fost înlocuite cu 8 “protoierii” dupa numărul ţinuturilor din regiune.

În perioada anilor 1833-1836 a construit Catedrala în oraşul Chişinău.

În 1837 de la arhiepiscopia Chşinăului și Hotinului au fost luate teritoriile din stânga Nistrului, care au fost incluse în arhidioceza Odesei si Hersonului de curând organizată.

În aceasta perioadă au fost editate o serie întreagă de lucrări: Instrucția pentru bulgarii coloniști, așezați în Basarabia de I. N.Inzov; Bucoavnele Româno-rusești, pentru datoriile presvitelor de popor, începuturile învăţăturii creştineşti şi altele.

Dupa 1844 la tipografia din Chișinău sînt retipărite cărţile editate anterior în Ţarile Româneşti. Majoritatea lor prezentau un viu interes şi se răspândeau în bisericile atât din Transilvania, cât şi din Moldova de peste Prut.

În 1844 la 4 august arhiepiscopul Dimitrie trece la cele vesnice

* * *