Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:20, joi, 5 octombrie, 2023

De ziua mondială a educației Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj cadrelor didactice

Dragi profesori,

Buni și înțelepți dascăli,

Cu deosebită plăcere și recunoștință aduc un mesaj de omagiu pentru rostul și munca Dumneavoastră, o muncă titanică, demnă și fundamentală – educația.

Darul pedagogiei este unul divin, în acest sens Biblia ne spune că Dumnezeu „a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori şi învățători, spre desăvârșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:11-12). Clement Alexandrinul în lucrarea „Pedagogul” ne oferă modelul suprem de Învățător – pe Iisus Hristos, care deși n-a avut diplomă, totuși i se spunea „Învățătorule” (Matei 8:19, 12:38, 19:16, 22:16). Așadar orice pedagog este un următor al lui Iisus și un desăvărșitor al activității învățătorești a Acestuia.

Îndemnăm cadrele didactice să preia modelul desăvârșit al Pedagogului, pe cel al lui Hristos care este „blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29) și să desăvârșească lucrarea de modelare și formare a caracterului și personalității copiilor și a tinerilor.

Cu prilejul Zilei internaționale a educației și a celor ce activează în acest domeniu, manifestăm recunoștință tuturor educatorilor, învățătorilor, profesorilor și bibliotecarilor care profesează cea mai frumoasă artă – arta educației, după cum o numea Sf. Ioan Gură de Aur.

Adresăm cuvinte de felicitare și respect tuturor profesorilor ce seamănă valorile credinței, bunătății și a dragostei în inimile discipolilor, să aveți parte de elevi buni și de școală trainică în intenția de a educa și de a crește Oameni.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE