Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:27, duminică, 21 aprilie, 2024

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Patrocl, episcop de Dondușeni, vicar al Eparhiei de Edineţ şi Briceni

Preasfințite Episcop Patrocl,

Prin voia Cerescului Părinte, având chemarea Bisericii, prin rânduiala sfântă liturgică, săvârșită astăzi în Catedrala mitropolitană Nașterea Domnului din Chișinău, Preasfinția ta ai fost „îmbrăcat cu putere de sus” (Luca 24, 49) spre a sluji în demnitatea de arhiereu al lui Hristos.

„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeți şi roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veți cere în numele Meu” (Ioan 15, 16). Aceste profunde cuvinte evanghelice ne descoperă plenar şi explicit rostul alegerii, pentru că întreaga slujire arhierească trebuie să fie închinată şi adusă ofrandă lui Dumnezeu: „Dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu; dacă slujește cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos”(1 Petru 4, 11).

„Arhieria este slujire aleasă şi înaltă din pricina temeiului ei dumnezeiesc, fiindcă acest temei este Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Care, aducându-Se pe  Sine pentru noi jertfă şi prinos lui Dumnezeu-Tatăl, a devenit Mare Arhiereu, fiind uns arhiereu de Dumnezeu, după „rânduiala lui Melchisedec”” (Sf. Nectarie de Eghina). De aceea, cel chemat pentru această sfântă slujire, cunoscându-și limitele față de puterea revărsărilor dumnezeiești, își ancorează neîncetat nădejdea în mila şi ajutorul Domnului: „Trimite lumina Ta şi adevărul Tău; acestea m-au povățuit” (Psalmi 42, 3).

Lucrarea arhierească să-ţi fie stăpânită de râvnă curată și conștiință vie: „Fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură. Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoților. Cugetă la acestea, ține-te de acestea, ca propășirea ta să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.” (1 Timotei 4, 12-16).

Referindu-se la importanța misiunii predicatoriale, a cuvântului de învățătură, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Cuvântul este instrument, cuvântul este hrană, cuvântul este cea mai bună temperare a atmosferei; el ține loc de medicament, de foc, de sabie; dacă e nevoie de ars sau de tăiat, de el trebuie să ne slujim; dacă el nu reușește, toate celelalte cad. Prin cuvânt deșteptăm un suflet adormit şi potolim pe unul aprins; prin el retezăm ce este de prisos și împlinim ce lipsește, prin el facem toate celelalte către desăvârșirea și sănătatea sufletului”. Nu uita aceste cuvinte ale marelui Hrizostom, ci așază-le în inima ta ca o adevărată călăuză.

Studiind la Seminarul Teologic din Chișinău, cu sediul în mănăstirea Înălțarea Domnului – Noul-Neamț din Chițcani, ai manifestat dragoste pentru slujirea monahală, fiind închinoviat în obștea călugărească a acestui așezământ monastic, iar mai apoi ai depus voturile monahale, avându-l îndrumător şi părinte duhovnicesc pe regretatul Episcop Dorimedont (Cecan). Primind ascultarea de duhovnic al mănăstirii Sfânta Treime din Rudi, ai îndreptat toată strădania pentru restaurarea ansamblului monahal, precum şi pentru renașterea tradiției monastice a acestei mănăstiri.

Având chemarea Sfântului Sinod la o nouă slujire, cea arhierească, vei fi ajutor și sprijin Înaltpreasfinţitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, față de care să manifești ascultare şi zel duhovnicesc.

La acest început al lucrării tale ierarhicești îți adresez îndemnul Sfântului Grigorie de Nazianz: „Trebuie să fii tu însuți o lumină, ca să poți lumina pe alții, trebuie să fii tu însuți curat, ca să poți curăți și pe alții”, iar acum primește toiagul arhieresc, semn al puterii și înțelepciunii, binecuvântând clerul şi poporul lui Dumnezeu, care astăzi s-au rugat fierbinte ca harul Duhului Sfânt să cuprindă întreaga ta ființă pentru a sluji cu râvnă lui Hristos şi Bisericii Sale.