Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:02, luni, 5 octombrie, 2020

Cu prilejul Zilei internaționale a educației, ÎPS Mitropolit Vladimir a decorat un grup de profesori care contribuie activ la promovarea și susținerea predării orei de Religie în școală

Cu prilejul Zilei internaționale a educației și a celor ce activează în acest domeniu ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove a decorat cu medalia „Sfânta Cuvioasa Parascheva” pe unii profesorii care contribuie activ la promovarea și susținerea predării orei de Religie în școală. De distincții s-au învredincit:

Emilia Bradiștean – specialist principal la Direcția Educație Criuleni, pentru activitate sârguincioasă de 10 ani în calitate de specialist responsabil de monitorizarea procesului educațional la cursul opțional Religie și contribuție la răspândirea perceptelor evanghelice, la prosperarea societății și a națiunii, la binele comun, la pacea în țară și în întreaga lume.

Tatiana Comerzan – directorul Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Cimișlia, pentru susținerea predării cursului opțional Religie și contribuție la răspândirea perceptelor evanghelice în rândurile generației în creștere.

Iuliana Gîscă – director educativ la Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Cimișlia, pentru contribuție majoră la educarea spirituală a tinerei generații, la răspândirea perceptelor evanghelice, la prosperarea societății și a națiunii, la binele comun, la pacea în țară și în întreaga lume.

Cu acest prilej ÎPS Vladimir a adresat cuvinte de felicitare tuturor cadrelor didactice și în special preoților și profesorilor de Religie care slujesc la altarul educației, educând elevii în spiritul valorilor creștine, căci doar acolo unde „educația este nedespărțită de credința în Dumnezeu este asigurat succesul formării unui cetățean responsabil nu doar aici pe pământ ci și pentru Împărăția cerului„ a subliniat Înalt Presfinția Sa.

Cabinetul Metodic al Mitropoliei Moldovei