Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:37, joi, 16 mai, 2024

Cântări de înviere peste mioriticul plai al Orheiului

Ecoul cântărilor pascale a cuprins ultimele două săptămâni codrii orheieni dar și inimile tuturor celor ce au participat la festivalul pascal – eveniment de suflet ce mărturisește cu vehemență Învierea Domnului Iisus Hristos, unde fiecare tinde să promoveze tradițiile creștine, cântecul pascal, dar totodată și să valorifice potențialul artistic al fiecărui cor bisericesc și ansamblu folcloric.

Acesta a fost organizat pentru al treilea an consecutiv cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, în toate sectoarele Raionului Orhei!

Prezența noastră la aceste evenimente de suflet reliefează dragostea nemărginită față de Hristos cel răstignit și înviat, tendința noastră de a manifesta dragostea față frumos, dar nu în ultimul rând sensibilizarea fenomenului de sacralitate și divinitate;

Spiritul duhovnicesc al binecredinciosului nostru popor creștin trăitor în acest spațiu, care a știut cu multă dragoste și talent artistic să prelungească negrăita bucurie a Învierii Domnului din biserică în lume a dăinut și continuă să inspire încredere, lumină, iubire și speranță.

Bucuria care ne tămăduiește de toată rana sufletului, a inimii și a minții, acea bucurie pe care nu o putem găsi decât în Hristos Cel răstignit şi înviat. Astfel, să ne îmbrăcăm cu toții în haina bucuriei dăruită nouă de Învierea lui Hristos pentru ca să fim fii ai luminii Sale!

„Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăției Tale!“.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Biroul de Presă al Vicariatului de Orhei