Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:55, marți, 9 aprilie, 2024

„Calea postului – Scara virtuţilor de pe pământ la cer“, – în Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului ” din or. Nisporeni

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir și a ÎPS Arhiepiscop Petru, în perioada Postului Mare din acest an, în parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din orașul Nisporeni s-au desfășurat mai multe acțiuni social-filantropice, prilej cu care iubirea milostivă a celor implicați s-a preschimbat în fapte bune, aducătoare de bucurie.

Postul Mare şi Praznicul Învierii Domnului sunt momente de împletire a rugăciunii cu milostenia, astfel încât lucrarea preotului şi a credincioşilor să se concretizeze în fapta cea bună faţă de cei aflaţi în suferinţă. Vechiul Testament abundă în exemple şi recomandări: „Aduceţi la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea; puneţi-mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare” (Mal. 3,10); „Ce bine-i merge omului care are milă şi împrumută pe altul” (Ps. 111/112,5); „Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească” (Prov. 11,24), fiindcă „Cel care are milă de sărac, împrumută pe Domnul şi el îi va răsplăti binefacerea” (Prov. 19,17).

„Daţi şi vi se va da” spune Mântuitorul. Până aici afirmaţia este una şi aceeaşi cu principiul acţiunii şi re-acţiunii (forţelor) din fizică, enunţat mai sus. Dar măsura divină este alta decât măsura umană. Versetul continuă: „O măsură bună, îndesată, scuturată şi cu vârf vi se va turna în poală” (Lc. 6,38) – cu o condiţie: darul să fie făcut din toată inima, nu pentru vreo recompensă sau în semn de proprie laudă, fiindcă bunurile întregului univers, inclusiv ceea ce considerăm că „ne aparţine de drept” – toate sunt ale lui Dumnezeu. Noi înşine, în măsura în care ne recunoaştem ca administratorii şi nu stăpânii acestor bunuri, suntem ai lui Dumnezeu şi atunci, în calitate de fii ai săi, avem dreptul la moştenirea sa. Iar generozitatea cu care El răsplăteşte dărnicia omului este semn că ne recunoaşte ca fii. „Să dea fiecare aşa cum a hotărât în inima sa: nu cu amărăciune sau silă, fiindcă Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie”, spune Apostolul Pavel (2 Cor. 9,7). Pentru aceasta, continuă același apostol „Cel care dă sămânţa semănătorului şi pâine ca hrană, vă va dărui şi va înmulţi sămânţa voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, fiind îmbogăţiţi în toate pentru orice binefacere care, prin noi, aduce mulţumire lui Dumnezeu” (2 Cor. 9,10-11).

Urmând aceste îndemnuri, parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din orașul Nisporeni, în toate duminicile Postului Mare a venit în întâmpinarea tuturor familiilor și copiilor, oferindu-le hrană și alte produse necesare.

Totodată, 80 de elevi din IP G. ,,Ștefan cel Mare” din or. Nisporeni au primit în dar, în ajunul Sărbătorii Bunei – Vestiri, icoane cu chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului și al altor sfinți. Tinerii au fost îndemnați să prețuiască viața și să mulțumească mamelor pentru darul vieții.

Sectorul Sinodal Activitate Socială și Caritate