Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:13, miercuri, 12 octombrie, 2022

Caietul elevului la disciplina opțională „Arta comportamentului moral”

Suportul didactic elaborat pentru cursul opțional „Arta comportamentului moral”, corespunde curriculumului aprobat în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Curriculum al Ministerului Educației, proces-verbal nr. 14 din 06.07.2017 și prin ordinul Ministerului Educației nr. 671 din 01 august 2017. Caietul elevului este elaborat de practicieni în domeniu cu o vastă experiență didactică: Iordachescu Veaceslav, grad didactic I (unu) la Religie; Manole Olesea, grad didactic II (doi) la Religie și Buzila Ana, grad didactic I (unu) la Istorie.

Suportul didactic se referă la dimensiunea cognitivă a educației morale prin explicarea de noțiuni cheie, cum ar fi: morală, virtute, patriotism, viciu, etichetă, maniere, decență și dimensiunea ideologică a educației morale (sentimente, motivații, intervenții volitive morale) dezvoltate prin intermediul sarcinilor didactice și a textelor cu caracter moralizator propuse în rubrica Bucuria lecturii. Sarcinile didactice corespund sugestiilor metodologice prezentate în Curriculum și  vin să dezvolte gândirea critică a elevilor punându-i în situații de alegere morală (dezbaterea morală, studiul de caz, jocul de rol etc.).

Un element important valorificat în cadrul suportul didactic pentru cursul opțional Arta comportamentului moral este – pedagogia populară, care oferă modele de comportament moral prin povești (astfel elevii trebuie să identifice personaje cu comportament bun și rău) și proverbe – care reprezintă îndreptare sau călăuze în comportamentul moral.

Trebuie subliniat și caracterul interdisciplinar al suportului didactic, astfel întâlnim referințe la texte literare studiate la limba și literatura română (Dl. Goe, Vizită de I. L. Caragiale; Fata babei și fata moșneagului), precum și prin conținuturi care vizează competența de a scrie și a vorbi în limba maternă: Reguli de comunicare, Formule de adresare, Ținerea unui discurs. Legătura interdisciplinară cu disciplina Istorie este asigurată prin texte despre patrie, istoricul bunelor maniere și modalități de salut în diverse epoci, precum și prin diverse sarcini didactice: realizați axa cronologică, descoperiți obiectivele patrimoniului mondial UNESCO, stabilește corespondența dintre religie și simbolul acesteia etc. Unitățile de conținut: „Vestimentația”; „Aplicarea normelor de bună-cuviință în timpul meselor de acasă şi în vizită”; „Manifestarea unui comportament corect în instituțiile de cultură” reprezintă conexiunea cu disciplinele Educația tehnologică (Analizează atent imaginile și reține semnificația pozițiilor tacâmurilor pe farfurie; Decorează masa de sărbătoare; Citește eticheta și scrie cum trebuie îngrijit acest articol vestimentar) și Educația muzicală (ex: Identifică și scrie mai jos sălile de teatru din localitate sau cele din apropiere și repertoriul unuia dintre ele).

În procesul de evaluare sunt aplicate metodele alternative: proiectul și autoevaluarea, care reprezintă un alt aspect deosebit de important în cadrul educației morale, fiindcă elevul este pus în situația să reflecteze, să se interogheze, să mediteze şi să se autoaprecieze.

Recomandăm acest suport didactic pentru disciplina opțională „Arta comportamentului moral” care va servi la formarea conștiinței morale și a conduitei morale prin cultivarea deprinderilor și obișnuințelor de comportare morală, precum și a trăsăturilor pozitive de caracter.

Veaceslav Iordăchescu

Sectorul mitropolitan Studii