Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

2:00, joi, 30 ianuarie, 2020

Biserica – preocupată de rezolvarea problemelor de mediu și a crizei ecologice – Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

Starea mediului ambiant şi utilizarea durabilă a resurselor naturale influenţează calitatea vieţii populaţiei. Utilizarea iraţională a resurselor naturale în ultimii ani a condus la reducerea productivităţii potenţialului natural şi au avut un impact distructiv asupra mediului înconjurător, în special asupra resurselor acvatice, aerului, solurilor şi biodiversităţii.

În ultima perioadă Biserica Ortodoxă din Moldova este tot mai preocupată de rezolvarea problemelor de mediu și a crizei ecologice îndemnând, potrivit învățăturii creștine, la respect faţă de creaţie şi la un efort comun pentru protecţia mediului înconjurător.

În acest sens, Biserica și-a manifestat în mod constant îngrijorarea față de problemele de mediu, încercând permanent să sensibilizeze conștiința publică față de problemele de mediu, îndemnând totodată la rugăciune pentru întreaga creație.

Suntem datori să administrăm responsabil darurile primite de la Dumnezeu, cultivându-le și transmițându-le și generațiilor viitoare, pentru că toate cele ce există sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi şi întreaga creaţie este o Sfântă Taină în sens larg, un vehicul al puterii şi iubirii lui Dumnezeu.

De cele mai multe ori, „poluarea prin păcat” a sufletului omenesc este cea care determină adesea şi poluarea creaţiei, deoarece beneficiile care provin din exploatarea creaţiei şi care urmăresc creşterea nivelului de trai sunt doar pe termen scurt şi ele de fapt camuflează iraţionalitatea abuzului şi o aroganţă a omului.

O conduită anti-ecologică este o ofensă adusă Creatorului și o încălcare a poruncilor Sale, fapt ce lucrează împotriva adevăratei meniri a ființei umane. „Puterea de a vedea iubirea lui Dumnezeu prin creaţie şi de a rămâne în ea, deci în legătură cu Dumnezeu, s-a restabilit în noi prin Hristos. În acest sens între Hristos şi creaţie nu este o separaţie, ci Hristos redescoperă caracterul de dar al Creaţiei”, așa cum explică marele teolog contemporan, părintele Dumitru Stăniloae.

Această grijă permanentă a noastră față de mediul înconjurător și respectul față de creație reprezintă slujirea liturgică și datoria esențială a vieții noastre bisericești, întrucât cu toții suntem chemați să fim preoţi sau administratori ai creaţiei.

Să manifestăm un comportament responsabil față de creație – casa vieții noastre, având un duh de chibzuială și cumpătare împotriva lăcomiei și a divinizării nevoilor și a posesivității, utilizând rațional libertatea primită de la Dumnezeu.

Vă îndemnăm pe toți să avem grijă față de protejarea mediului natural şi să ne rugăm Domnului, Dătătorul de bine și a toate bunătățile, să ne dăruiască tuturor dragoste pentru toată zidirea.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media