Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:32, miercuri, 26 ianuarie, 2022

Biserica Ortodoxă din Moldova se roagă pentru pace, nu doar într-o singură zi, 26 ianuarie, ci o face zilnic, în cadrul fiecărei Sfintei Liturghii

Dintotdeauna am avut o profundă stimă și respect față de toate instituțiile media și reprezentanții clasei politice din R. Moldova. Însă, din păcate, declarațiile din ultima perioadă a unora dezamăgesc și ne întristează. Asemenea declarații, în primul rând, confundă în mod fățiș și intenționat adresarea făcută unei persoane publice oficiale cu una față de o persoană fizică, folosind un limbaj trivial, suburban și neadecvat, iar sarcasmul și tonul plin de dispreț al acestor adresări, nu lezează doar demnitatea unor persoane, ci atentează la sentimentele a mii și mii de oameni care se regăsesc sau recunosc în ei pe liderii lor spirituali. De aceea, în contextul ultimelor reacții și declarații dorim să venim cu anumite precizări și să reiterăm următoarele:

1. Biserica Ortodoxă din Moldova se roagă pentru pace, nu doar într-o singură zi, 26 ianuarie, ci o face zilnic, duminical și nu numai, în cadrul fiecărei Sfintei Liturghii. Rugăciunea săvârșită de Sfânta noastră Biserică este una tăcută, nu făcută prin piețe sau declarații, ci în tihnă, în Duh și Adevăr, după porunca Mântuitorului Hristos. Iar Papa Romei, pe lângă faptul că este un lider religios, mai este și unul politic, de aceea poate să-și permită „luxul” de a face și asemenea declarații;

2. „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (Gal.3,28).

Mitropolitul Chișinăului si al Întregii Moldove, prin vizita Sa de la Tiraspol, a demonstrat foarte clar că dacă la nivel politic între R. Moldova și Transnistria nu există unitate, la nivel bisericesc această unitate niciodată nu a încetat, Transnistria fiind până astăzi spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova, unde ierarhul său, Mitropolitul Vladimir, este totdeauna așteptat și binevenit. Și poate e timpul să recunoaștem că Mitropolia Moldovei este la ziua de azi unica instituție care se bucură de încredere, unește și are valabilitate pe ambele maluri ale Nistrului. Este unicul fir care mai leagă, real nu teoretic, cele două maluri. Din cele câteva biserici, inclusiv doar una la Bender, câte existau la început, astăzi avem peste 150 de lăcașuri care se îngrijesc de nevoile duhovnicești ale confraților din stânga Nistrului, toate fiind supuse centrului ierarhic de la Chișinău;

3. Mitropolia Moldovei are încheiate acorduri de parteneriat cu diferite instituții din R. Moldova, inclusiv cu cele ale structurilor de forță. Pentru că Biserica Ortodoxă dintotdeauna a fost lângă toate instituțiile statului și poporul ei, misiunea Ei fiind de a se ruga: „pentru pacea a toată lumea”, „pentru stăpânirea, oastea și poporul ei”, „pentru mai marii orașelor și ai satelor”, lucru de care se poate convinge lesne oricine intră măcar o dată în Biserică. Structurile ecleziastice au luat naștere și sunt anterioare formațiunilor statale oficiale, de aceea, de-a lungul timpului au avut și au în grija lor păstoriți de toate etniile și categoriile sociale, inclusiv pe cei aflați peste hotare;

4. Distincția primită de Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir îl obligă pe acesta la păstrarea păcii și nicidecum la luarea de atitudini. Asemenea dinstincții au fost primite, de-a lungul timpului, de diferiți lideri politici și religioși din toată lumea și este printre altele o recunoaștere a contribuției la conlucrarea și buna viețuire a tuturor minorităților etnice de pe întreg teritoriul R. Moldova, considerată o valoare de bază a Uniunii Europene;

5. Nu declarațiile sunt cele care schimbă lucrurile, ci acțiunile concrete. Biserica își poate rezerva pe deplin dreptul la neutralitate, drept rezervat și de Constituția Republicii Moldova. Dimpotrivă, atunci când partidele de la guvernare sau anumite personaje dau dovadă de inacțiune și de lipsă de atitudine, regretăm enorm de mult faptul că se încearcă aruncarea vinei și responsabilității pe alte instituții și entități, ca de exemplu Mitropolia Moldovei. Mai mult ca atât, cu profund regret, constatăm că Instituțiile de Stat din R. Moldova sistematic neglijează apelurile Mitropoliei Chișinăului, indiferent de domeniul vizat. De asemenea, deranjează incosecvența mesajelor unor actori politici, care uneori cheamă la tăcere totală și neimplicarea Bisericii în sfera politicului, iar alteori solicită „expres” declarații și luări de poziții pe anumite probleme și situații;

6. În acest context, declarăm drept inadmisibilă orice formă de ingerință în treburile Bisericii, cum ar fi, când, cum trebuie să ne rugăm sau să ne împărtășim și reiterăm dorința noastră de a nu implica Biserica în toate neînțelegerile și jocurile politice naționale sau internaționale, ci de a lăsa Biserica să-și facă misiunea Sa de bază: Propovăduirea Adevărului de credință, Mărturisirea Evangheliei lui Hristos cel Înviat din morți!

Direcția mitropolitană