Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:22, marți, 13 noiembrie, 2012

Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au reunit în ședinţa Sinodului

Palatul Mitropolitan a găzduit astăzi şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova,  prezidată de către ÎPS Mitropolit Vladimir, în cadrul căreia s-au pus în discuţie ultimele evenimente de importanţă majoră referitoare la viaţa bisericească autohtonă, precum și planul de acţiuni pentru perioadele următoare de timp.

 

Ordinea de zi a Şedinţei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 13.11.2012:

 

1. Constituirea Comisiei pentru organizarea manifestaţiilor festive prilejuite de celebrarea celor 200 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Chişinăului şi a Hotinului, în anul 2013.

2. Trecerea în revistă a ultimelor evenimente cu rezonanţă majoră, referitoare la viaţa bisericească din Moldova.

3. Discuţii referitoare la  desfăşurarea întrunirilor eparhiale pentru discutarea oportunităţii organizării unei Adunări Bisericești la nivel Republican.

4. Stabilirea reperelor activităţii pastoral-misionare a Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru sfârşitul anului 2012 – începutul anului 2013.

5.  Prezentarea noilor distincţii bisericeşti, ale căror modele au fost aprobate în şedinţa anterioară a Sinodului.

Preşedinte: Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Membri: PS Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat;  PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni; PS Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni; PS Marchel, Episcop de Bălţi și Fălești.

Şedinţa a demarat cu un cuvânt de felicitare rostit de către Mitropolitul Vladimir din partea întregului Sinod la adresa PS Episcop Petru de Ungheni şi Nisporeni cu ocazia împlinirii a şapte ani de slujire arhierească.

În urma discuţiilor plenare, au fost adoptate următoarele hotărâri:

 HOTĂRÂREA  NR.1 din 13.11.2012

Referitoare la constituirea Comisiei pentru organizarea manifestaţiilor festive prilejuite de celebrarea celor 200 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Chişinăului şi a Hotinului, în anul 2013.

A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

În vederea asigurării unei bune pregătiri pentru aniversarea celor două sute de ani de la întemeierea Eparhiei Chişinăului şi a Hotinului, care va avea loc anul următor, a fost creată Comisia responsabilă pentru organizarea și desfășurarea a evenimentului, ce urmează a fi condusă de către Mitropolitul Vladimir și va avea în componenţa sa pe toţi arhiereii Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, urmând ca în cel mai scurt timp să fie cooptaţi și reprezentanţi ai laicatului, care să-și aducă aportul la eforturile comune în acest sens.

În viitorul apropiat Comisia urmează a se întruni în prima ședinţă de lucru, pentru a stabili pașii concreţi de activitate și a analiza propunerile Eparhiilor componente ale Mitropoliei Moldovei.

Conform aspiraţiilor Înalt Prea Sfinţiei Sale, echipa urmează a identifica toate sursele materiale și financiare necesare, precum și a analiza toate perspectivele pentru organizarea evenimentului la cel mai înalt nivel, având în vedere semnificaţia deosebită a datei celebrate.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

 

HOTĂRÂREA  NR.2 din 13.11.2012

Referitoare la prezentarea publică a punctului de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

Mitropolitul Vladimir a prezentat în plen retrospectiva ultimilor evenimente din viaţa bisericească, discutate pe larg în mass-media și în societate. Astfel, având în vedere numeroasele speculaţii și interpretări lansate în presă, care au prejudiciat imaginea Bisericii Ortodoxe din Moldova, s-a decis sancţionarea disciplinară a slujitorilor care vor face declaraţii publice fără coordonare prealabilă și binecuvântare arhierească, conform Deciziei nr. 1 din 18 martie 2011 (vezi documentul AICI), a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, referitoare la difuzarea și prezentarea poziţiei oficiale a Bisericii.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

 

HOTĂRÂREA  NR.3 din 13.11.2012

Referitoare la desfăşurarea întrunirilor în cadrul  Episcopiilor pentru discutarea oportunităţii organizării unei Adunări Bisericești la nivel Republican.

A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

Având în vedere solicitările unor slujitori de organizare a Adunării Bisericești Generale, dar luând în consideraţie și statutul extraordinar al acestui înalt for, s-a hotărât desfăşurarea unor deliberări la nivel eparhial, cu privire la oportunitatea unei asemenea Adunări în timpul apropiat, rezultatele cărora vor fi analizate într-o ședinţă ulterioară a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

 

HOTĂRÂREA  NR.4 din 13.11.2012

Referitoare la stabilirea reperelor activităţii pastoral-misionare a Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru sfârşitul anului 2012 – începutul anului 2013.

A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

Având în vedere apropierea Postului Nașterii Domnului și deci a perioadei sărbătorilor religioase de iarnă, s-a pus în discuţie planul de acţiuni referitoare la această perioadă, pentru buna desfășurare a evenimentelor prevăzute, atât la nivel Mitropolitan, precum și Eparhial. În această ordine de idei, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a dispus organizarea adunărilor la nivel de Protopopiate și Episcopii pentru o bună pregătire a sfintelor lăcașe de sărbători dar și pentru coordonarea activităţilor de ordin cultural-spiritual și caritativ.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

 

La finalul lucrărilor Sinodului, Întâistătătorul a prezentat ierarhilor noile distincţii bisericești ale căror modele au fost aprobate în ședinţa anterioară: Ordinul Mitropoliei, Ordinul Recunoştinţei, Ordinul Meritul Bisericesc gr. I, Ordinul Meritul Bisericesc gr. II  și Ordinul Meritul Bisericesc gr. III.