Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:25, joi, 5 decembrie, 2013

Apariții editoriale. RELIGIE, Ghidul profesorului

La Editura CUVÎNTUL-ABC a apărut, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove, lucrarea intitulată RELIGIE, Ghidul profesorului, semnată de Prot. Serghei Boldirescu și Svetlana Boldirescu.

ARGUMENT. Astăzi trăim într-o perioadă de mare criză spirituală. Obrăznicia, neascultarea de părinţi, rebeliunea, fuga de acasă, drogurile, desfrâul, violurile, crimele, sinuciderile sunt dovezi ale lipsei de caracter.

Şi criza creşte vertiginos, devine alarmantă. Închisorile sunt pline de tineri. Toţi suntem vinovaţi, într-o măsură oarecare, de această stare de lucruri. Să o recunoaştem şi să încercăm o remediere a situaţiei. Este timpul ca părinţii, educatorii, preoţii şi păstorii să se trezească. Generaţia tânără trebuie salvată altfel situaţia va fi cumplită. Realitatea este crudă, dar trebuie privită aşa cum este şi suntem datori să facem ceva, să nu stăm cu mâinile în sân. Îndreptarea trebuie să înceapă în familie, de la părinţi şi copii. Când pe un ogor au crescut spini şi ciulini, vinovat este proprietarul că nu a arat şi nu a însămânţat acel ogor.

Spinii şi bălăriile cresc de la sine, fără să le semeni. La fel se întâmplă cu caracterul copiilor: a rămas în paragină şi acum vedem cu durere rezultatul: este dezastru. Există însă posibilitatea de îndreptare, dar ea nu vine de la sine, ci trebuie depuse eforturi pentru smulgerea spinilor şi plantarea în locul lor a ceva bun, folositor. Programa de învăţământ şcolar prevede elemente de educaţie religioasă care au ca scop familiarizarea copiilor cu concepte religioase elementare. La această vârstă, copilul este capabil să memoreze mecanic povestiri şi istorioare.

Ţinând cont de acest lucru, ei pot fi învăţaţi diferite rugăciuni, poezii şi povestiri religioase adecvate vârstei. Mersul la biserică şi diferitele evenimente religioase, cum ar fi colindatul, semănatul ş.a., trebuie valorificate în educaţia religios-morală a copiilor. Trăirile religioase din această etapă pot deveni hotărâtoare pentru întreaga viaţă. Acum, copilul observă şi înregistrează actele religioase şi morale pe care le vede în familie şi în cercul cunoştinţelor sale. El imită cu fidelitate şi încredere atitudini, gesturi şi cuvinte. Fondul sufletesc al copilului este nepervertit, de aceea el crede că tot ce face omul adult este bine. De aici rezultă că părinţii şi creştinii adulţi au datoria de a fi modele de comportament pentru copii şi de a nu sminti pe nici unul dintre ei. În perioada preadolescenţei şi adolescenţei, elevul evoluează treptat, de la faza „heteronomiei morale” la cea de „autonomie morală” (cf. Jean Piaget).

Prin educaţie religioasă se pot semăna în sufletul copiilor sentimente nobile şi adânci. Este perioada în care se prezintă copiilor Istoria Vechiului şi Noului Testament, evenimentele principale din istoria şi viaţa Bisericii, noţiuni fundamentale de credinţă. De asemenea, elevii asimilează
şi pun în practică norme de comportament religios-moral.

Autorii

Prot. Serghei Boldirescu, master în științe ale educației, prof. de
religie, grad didactic II, Liceul Teoretic „Miron Costin”or. Florești
Svetlana Boldirescu, prof. de religie și ed. plastică,
grad didactic II, gimnaziul Hîrtop, s. Hîrtop, r. Florești

Recenzenți:
Preot Octavian MOȘIN, doctor în teologie, conf. univ., USM
Dumitru TOLICO, lector la Didactica religiei,Universitatea de
Teologie din Chișinău
Tatiana DOIBANI, profesoară de istorie, grad didactic superior,
președintele Asociației pentru Educație Creștin-Ortodoxă (AECO)
Responsabil de ediție:
Angela LEVINȚA, Direcția metodică, Mitropolia Moldovei

Aprobat pentru editare de Consiliul Editorial al Bisercii Ortodoxe din Moldova CE 13-102-1051