Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

ANTONIE (Şocotov)

ANTONIE (Şocotov)

Locul naşterii: or. Izium, regiunea Harcov
Înmormîntat: Chişinău, catedrala
Născut: 1799 an, sec. 18.
Decedat: an. 13.03.1871, sec 19.
Înscăunat: an. 17.03.1858.
Demnitate: Arhiepiscop
Apartenenţa: Biserica Ortodoxă Rusă
Studii: Academia duhovnicească, Kiev

Biografia:

Antonie (Şocotov) arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului.

Născut la 1799 în or. Izium, regiunea Harcov în familie de dascăl.

Primele studii le primeşte la Colegiul duhovnicesc din or Harcov.

La 28 august a. 1823 absolveşte cursurile la Academia Duhovnicească din or. Kiev cu grad de magistru şi este numit profesor de matematică şi germană la Seminarul duhovnicesc din or. Poltava.

La 20 decembrie a. 1825 este transferat la Academia duhovnicească din Kiev. La 30 noiembrie 1829 hirotonit preot.

8 aprilie 1831 numit profesor la Academia duhovnicească din Kiev.

Devenind văduv, la 7 aprilie 1834 s-a călugărit; în acelaşi an, în august este numit inspector la Academia duhovnicească din Kiev.

La 14 iunie 1836 devine arhimandrit, la 23 iunie este numit rector la Seminarul duhovnicesc din or. Poltava.

Din 23 iunie a. 1841 – rector al Seminarului duhovnicesc din or. Pscov şi administrator la mănăstirea din or. Elizarov.

Din 24 ianuarie 1845 – vicar la mănăstirea Pskovo-Peciorsk.

La 2 aprilie 1850 года hirotonit episcop de Volsk, vicar al Eparhiei de Saratov.

Din 17 martie 1858 – episcop al Chişinăului.

În 1860 – chemat la Sankt-Petersburg pentru a asista la Sfîntul Sinod.

Se stinge din viaţă la 13 martie 1871 de criză apoplexică.

* * *