Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:42, luni, 19 februarie, 2024

Adunarea generală a clerului din Vicariatul Orhei

Luni, 19 februarie 2024, la Mănăstirea Curchi a avut loc adunarea generală a preoților Vicariatului Orhei.

La ședință au participat protopopul raionului Orhei, protoiereul Iulian Rață, secretarul Vicariatului, prot. Roman Leu, slujitori ai
Vicariatului Orhei.

Au fost abordate probleme de ordin liturgic, administrativ, social și misionar. La finele sedinței, PS Siluan le-a mulțumit clericilor pentru activitatea desfășoară în parohiile pe care le păstoresc, îndemnându-i să se pregătească pentru perioada Postului Mare, folosind acest răstimp pentru a intensifica activitățile social-filantropice, dar și a petrece acest timp în liniște, pace și rugăciune stăruitoare alături de turma păstorită.

Sursa: manastireacurchi.md