Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:35, miercuri, 5 iunie, 2024

Admiterea la programul de master: Istoria și Cultura Religiilor din cadrul USM

Doritorii de a continua studiile la programul de master: Istoria și Cultura Religiilor a Facultății de Istorie și Filosofie, USM, însă nu au absolvit specialitatea istorie și vin din alt domeniu, sunt îndemnați să se înscrie la programul de acumulare a minimului curricular inițial pentru a depăși diferența de program pentru doritorii de a continua studiile la Ciclul II, Master pentru Admiterea 2024.

Minimul curricular inițial reprezintă disciplinele fundamentale și de specialitate aferente programului de studii pentru care se optează (30 credite);

Minimul curricular este o precondiție obligatorie pentru persoanele care doresc să-și continuie studiile de master într-un domeniu diferit de studiile la Licență;

Înscrierea se va realiza până la sfârșitul lunii iunie 2024.

Pentru înscriere la programul selectat, e nevoie de următoarele acte:
Diploma de Licență cu suplimentul;
Copia buletinului de identitate.
Dacă sunteți actualmente student la Ciclul I, Licență prezentați certificatul academic de la facultate și copia buletinului de identitate.
Informații suplimentare la nr. de telefon: 079481586.