Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:15, sâmbătă, 5 iulie, 2014

A trecut la Domnul Preafericitul Vladimir, Mitropolit al Kievului şi al Întregii Ucraine

Cu negrăită tristeţe am aflat de trecerea la cele veşnice a Preafericitului Vladimir, Mitropolit al Kievului şi al Întregii Ucraine.

În clipa grelei despărţiri de cel care a fost Arhipăstor, Părinte şi sprijin statornic pentru slujitorii, fii şi fiicele Bisericii Ortodoxe din Ucraina, exprimăm confraţilor noştri întru credinţă sincerele noastre condoleanţe în aceste momente de nespusă pierdere, în care ne rugăm Preabunului Dumnezeu să odihnească sufletul vrednicului Său rob dimpreună cu drepţii.

Nădăjduim că Mântuitorul Hristos se va milostivi de binecredinciosul popor al Ucrainei, în frunte cu dreptmăritorul cler, pentru a-i da înţelelepciune şi răbdare pentru a continua fapta cea bineplăcută a vrednicului de pomenire Mitropolit Vladimir, întru proslăvirea Ortodoxiei şi mântuirea credincioşilor.

Veşnica pomenire a nou-adormitului rob al lui Dumnezeu din neam în neam.

Cu tristeţe şi dragoste creştinească,

 + VLADIMIR,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove