Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:16, duminică, 9 septembrie, 2018

A trecut la cele veșnice Protoiereul mitrofor Vasile Botea

Am aflat cu multă durere de trecerea din această viaţă a vrednicului slujitor al Bisericii noastre, Protoiereul mitrofor Vasile Botea, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bădiceni, raionul Soroca.

În perioada 1999 – 2001 a îndeplinit funcția de protopop al bisericilor din județul Soroca.

Iubit de cei din jur, Părintele Vasile reprezintă pentru cei care l-au cunoscut, modelul de slujitor smerit și dedicat total slujirii Sfântului Altar. Înnobilat de virtuţi, era în același timp foarte discret și manifesta o cumsecădenie specială față de toți.

Toată viaţa şi-a dedicat-o Bisericii și familiei sale (părintele a educat 7 copii), implicându-se în multe activități, în care a dat dovadă permanent de verticalitate, hărnicie și dăruire, încercând peste tot să-i ajute pe cei de lângă el să înțeleagă care este rostul acestei vieţi.

Un vechi proverb ne spune că pomul bun se cunoaşte după roade. Putem vedea astăzi că rodirea Părintelui Vasile a fost una bogată şi binecuvântată. Bunul Dumnezeu l-a binecuvântat pentru credinţa plină de iubire şi recunoştinţă.

În aceste momente de întristare şi doliu Vă aducem aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu vă întristaţi ca cei care nu au nădejde; pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El“ (1 Tesaloniceni 4, 13-14).

În acest ceas de vremelnică despărţire până la Învierea cea de obşte, ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească cu drepţii sufletul adormitului robului Său Protoiereul Vasile, în lumina Împărăţiei Cerurilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit, iar familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au iubit şi preţuit să le dăruiască mângâiere şi întărire sufletească.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu arhierești binecuvântări și părinteşti condoleanţe pentru familia îndurerată,

†  VLADIMIR,

Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove

 * * *

Marți, 11 septembrie, începând cu ora 8.00 – Clopotele din curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Bădiceni, vor vesti momentul începerii slujbei de înmormântare a vrednicului de pomenire Prot. Mitr. Vasile Botea.

Înmormântarea părintelui va fi săvârșită cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit VLADIMIR, de către un sobor de preoți avându-l în frunte pe PS Episcop Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.