Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:41, luni, 25 iunie, 2012

A fost întocmită lista nominală a Adunării Eparhiale a Episcopiei de Centru

În cadrul audierii dărilor de seamă ale Eparhiei de Centru, Protopopiatele şi Mănăstirile au înaintat candidaţi pentru a fi incluşi în calitate de membri ai Adunării Eparhiale din cadrul Episcopiei de Centru (a Chişinăului), parte componentă a Mitropoliei Moldovei.

 În urma examinării candidaturilor propuse, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a aprobat listele nominale ale Adunării Eparhiale. Cu aceiaşi ocazie au fost nominalizaţi şi membrii Consiliului Eparhial.

***

Adunarea  Eparhială  este un  organism  deliberativ  pentru  toate  problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei care se  compune  din  reprezentanţii  aleşi  ai  clerului  şi  ai credincioşilor, cu  o  viaţă  morală  şi religioasă  demnă  de  un  creştin,  care  au  candidat  cu  binecuvântarea  ierarhului  locului.

Pentru activitate  contrară învăţăturii  Bisericii,  mandatele  acestora  se  revocă  de  Adunarea  Eparhială,  la propunerea Chiriarhului.

***

Consiliul Eparhial este un organism executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.