Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:09, vineri, 15 ianuarie, 2021

Mitropolitul Vladimir transmite condoleanțe: Părintele academician Mircea Păcurariu (1932-†2021) – eminent profesor de istorie bisericească și păstor de suflete

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova la trecerea din această viaţă a Părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-†2021), membru titular al Academiei Române, cel mai important istoric al Bisericii Ortodoxe Române și magistrul a 52 de generații de absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, România.

Am aflat cu întristare de trecerea la cele veşnice a Părintelui Mircea Păcurariu, figură proeminentă a teologiei ortodoxe din România și de pretutindeni.

În anul 1990, Părintele Mircea Păcurariu, eminent profesor de istorie bisericească și păstor de suflete a fost printre primii teologi români care și-a adus aportul la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău.

De-a lungul anilor a fost profesorul și îndrumătorul de doctorat al mai multor studenți basarabeni care au urmat cursuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Prin scrierile sale a contribuit, de asemenea, la formarea teologică a multor studenți ai școlilor teologice din Republica Moldova.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să îl primească în lumina Sa cea veșnică şi să odihnească sufletul său împreună cu sfinții Săi slujitori în împărăţia Preasfintei Treimi, pe care părintele Mircea nu a încetat să o caute și să o propovăduiască de-a lungul vieții sale pământeşti.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† VLADIMIR.

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Profil biografic

Părintele Mircea Păcurariu s-a născut la 30 iulie 1932, în Hunedoara. A urmat școala primară la Orăștie şi Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal” din Deva.

Timp de un an a frecventat cursurile Facultății de Istorie a Universității din Cluj (1951-1952), pe care a fost nevoit să le întrerupă, ca urmare a unei exmatriculări dictate din „rațiuni politice”.

Între anii 1952 şi 1956 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu; apoi cursuri de doctorat, specialitatea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, la Institutul Teologic din București (1956-1959).

A obţinut titlul de doctor în teologie, în anul 1968, cu teza „Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XV-XVII”.

În aprilie 1970 a fost hirotonit diacon, iar un an mai târziu a fost hirotonit preot.

A fost pentru o perioadă profesor la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1959-1961), apoi a devenit profesor la Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, până la pensionare, în anul 2002, de când a rămas profesor emerit.

Între anii 1992 şi 2000 a condus Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, în calitate de decan.

A fost preşedinte al „Comisiei de Istorie Eclesiastică Comparată din România” (1997).

Părintele profesor Mircea Păcurariu a primit „Crucea Patriarhală” din partea Patriarhilor Iustin (1977) şi Teoctist (2002). Actualul Patriarh al României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a conferit cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009.

În 24 octombrie 1997 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar la 26 noiembrie 2015, a fost declarat membru titular.

„Opera sa este vastă şi profundă. Cea mai cunoscută lucrare a sa rămâne tratatul de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, în trei volume şi multe ediții. Este cea mai importantă şi completă lucrare de istoriografie bisericească românească editată până în prezent”.

„Totodată, de mare interes se bucură volumul de Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române (2 volume), precum şi Compendiul de Istoria Bisericii Române, apărut de asemenea în mai multe ediții, cu tiraje mari, care, pentru valoarea lui academică, a fost tradus în limba germană în anul 1994, în cadrul colecției Oikonomia, fiind, alături de Teologia Dogmatică Ortodoxă a Părintelui Dumitru Stăniloae, singurele lucrări academice de teologie ortodoxă românească, accesibile vorbitorilor acestei limbi”, spunea Patriarhul Daniel în mesajul transmis la împlinirea a 85 de ani de viață a Părintelui Profesor Academician Mircea Păcurariu.

Sursa biografie: https://ziarullumina.ro/