Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:48, miercuri, 29 septembrie, 2021

Mitropolitul Moldovei a oficiat Slujba de sfințire a Prestolului și Sfânta Liturghie în biserica schitului de călugărițe „Sf. Părinți Ioachim și Ana” din sect. Odaia, s. Miciurin, r. Drochia

Miercuri, 29 septembrie 2021, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, a oficiat Slujba de sfințire a Prestolului și Sfânta Liturghie în biserica schitului de călugărițe „Sf. Părinți Ioachim și Ana” din sect. Odaia, s. Miciurin, r. Drochia.

Vizita arhipăstorească a avut loc în urma deciziei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 20 septembrie 2021, de a înființa schitul de călugărițe „Sf. Părinți Ioachim și Ana” din sect. Odaia, s. Miciurin, r-nul. Drochia al mănăstirii de călugărițe „Sf. Ioan Gură de Aur” din s. Șuri, r-nul. Drochia și numirea monahiei Ioachima (Ludmila Sacovschi) în funcția de stareță a acestui schit, cu ulterioara acordare a dreptului de a purta cruce de aur.

Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova i-au coliturghisit: Protoiereului mitrofor Pavel Vuluță, Protopopul bisericilor din raionul Drochia, PC Egumen Savatie (Cvasnâi), duhovnicul mănăstirii de călugărițe „Sf. Ioan Gură de Aur” din s. Șuri, r. Drochia și a schitului de călugărițe „Sf. Părinți Ioachim și Ana” din sect. Odaia, s. Miciurin, r. Drochia și un sobor de preoți și diaconi.

La Vohodul mic, Egumenul Savatie (Cvasnâi), duhovnicul mănăstirii de călugărițe „Sf. Ioan Gură de Aur” din s. Șuri, r. Drochia și a schitului de călugărițe „Sf. Părinți Ioachim și Ana” din sect. Odaia, s. Miciurin, r. Drochia, a fost ridicat în rangul de arhimandrit și decorat cu dreptul de a purta mitră.

În timpul serviciului divin, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a hirotonit în treapta de ierodiacon pe monahul Ioan (Victor Cojocari), pe seama schitului de călugărițe „Sf. Părinți Ioachim și Ana” din sect. Odaia, s. Miciurin, r. Drochia.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjorul bisericii cu citirea celor patru evanghelii și sfințirea unei noi troițe înălțate în curtea schitului. Iar, mai apoi, Mitropolitul a oficiat un parastas la mormântul Protoiereului Ghenadie Marian, fost slujitor al schitului.

Spre final, Arhipăstorul a adresat un cuvânt de felicitare obștii, slujitorilor coliturghisitori și tuturor creștinilor care au participat la rugăciunea comună.

Tot în această zi, ÎPS Mitropolit Vladimir a efectuat o vizită pastorală la mănăstirea de călugărițe „Sf. Ioan Gură de Aur” din s. Șuri, r. Drochia, pentru a o înscăuna pe monahia Vasa (Veronica Balan) în funcția de egumenă a acestei mănăstiri, cu dreptul de a purta crucea de aur și toiag de egumenă.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media