Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:40, duminică, 26 martie, 2023

Mesajul ÎPS Mitropolit Vladimir adresat PC Arhimandrit Irinarh (Costru), Starețul Mănăstirii Țigănești, cu prilejul jubileului a 50 de ani din ziua nașterii

 

Cu prilejul jubileului a 50 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, Preacuviosului Arhimandrit Irinarh (Costru), Starețul Mănăstirii Țigănești, în care se menționează:  

Preacuvioșia Voastră,

Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu pace şi în deplină sănătate la cea de a 50-a aniversare din ziua naşterii.

Cu ocazia acestui frumos eveniment, Vă urăm o viaţă îndelungată, binecuvântată şi trăită întru credinţă desăvârşită şi veselie duhovnicească.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi Altarului Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul edificării unei obști monahale exemplare precum și a multor activități social-filantropice.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Preacuvioșiei Voastre ne fac să credem că şi în continuare Veţi munci cu aceiaşi râvnă pentru binele şi propășirea Bisericii Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului, ca să Vă întărească şi să Vă înţelepţească pentru a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Vă mai urăm ca și în continuare să Vă bucurați de același respect și apreciere din partea confraților slujitori, precum și a numeroșilor fii și fiice duhovnicești, pe care cu înțelepciune îi îndrumați și îi povățuiți întru săvârșirea celor mântuitoare pentru suflet.

Fie ca Hristos Domnul, prin milostivirea Lui nemărginită, să Vă fie scut de nădejde împotriva tututror relelor celor văzute și nevăzute, precum și Lumină nestinsă în toate clipele vieții.

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE