Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

2:00, luni, 23 martie, 2020

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Protoiereului mitrofor Vasile Ciobanu cu prilejul aniversării a 65 ani din ziua nașterii – Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

Cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, Protoiereului mitrofor Vasile Ciobanu, paroh al Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”, din s. Costeşti, r. Ialoveni, în care se menționează:  

Preacucernice Părinte Vasile,

La popas aniversar, Vă aducem sincere și cordiale felicitări cu prilejul celebrării a 65 de ani parcurși în această viață pământească, însoțite de alese urări de bine, urându-Vă să aveți parte și de acum înainte de ani sănătoși, toți închinați muncii pe ogorul Domnului și îndrumării credincioșilor spre dobândirea vieții veșnice.

Pe parcursul anilor, V-ați arătat totdeauna un slujitor exemplar în Protopopiatul Ialoveni, fiind mereu de ajutor semenilor. Astfel, am reușit să ne convingem de smerenia şi dragostea pe care o aveţi pentru Sfânta noastră Biserică Ortodoxă.

Fie ca și mai departe să Vă caracterizeze aceiași chibzuință, înțelepciune, onestitate și dragoste de cele sfinte, iar exemplul dat de Preacucernicia Voastră, să fie demn de urmat atât de confrații slujitori, precum și de numeroșii fii și fiice duhovnicești.

Rugându-ne Mântuitorului să Vă ocrotească şi să Vă întărească, Vă urăm un sincer La Mulţi Ani!

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE