Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:35, miercuri, 27 septembrie, 2023

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Înaltpreasfințitului Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari cu prilejul aniversării vârstei de 65 de ani

 

Marți, 14 / 27 septembrie  2023, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Sava, arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari își sărbătorește ziua de naștere. Cu acest prilej, în această zi aniversară, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, i-a adresat  un mesaj de  felicitare:

Înaltpreasfinția Voastră,

Dragă confrate întru Hristos,

Cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii acceptați sincerele noastre felicitări în legătură cu acest popas aniversar, împreună cu urările de sănătate, putere a forțelor și voiciune a duhului.

Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Arhiereul cel veșnic, să Vă păzească, împreună cu turma încredințată de Dumnezeu spre păstorire, de toate necazurile și nevoile, arătându-Vă și mai departe un adevărat binevestitor şi săvârşitor al voii Lui cele sfinte și făclie dătătoare de lumină a țării și poporului nostru binecredincios.

Nădăjduim că şi de acum înainte, veţi munci cu aceiaşi osârdie şi dăruire pentru înflorirea şi prosperarea duhovnicească a Eparhiei pe care cu cinste o conduceţi şi pentru binele şi propășirea întregii Biserici Ortodoxe din Moldova.

Pentru rodnica activitate a Înaltpreasfinției Voastre, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiți ani!

Cu dragoste întru Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE