Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:17, duminică, 4 septembrie, 2022

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni cu prilejul aniversării zilei de naștere

Cu ocazia aniversării a 66 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni un mesaj de felicitare, în care se menționează:  

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 66 de ani din ziua nașterii, Vă aducem cele mai sincere și cordiale felicitări.

An de an, în această frumoasă şi importantă zi pentru Înaltpreasfinţia Voastră, Vă încredinţăm că Vă suntem alături prin rugăciunile pe care le înălţăm către milostivul şi atotputernicul Dumnezeu.

La aniversarea zilei de naștere a Înaltpreasfinției Voastre, ne bucurăm să Vă transmitem și cele mai calde urări de sănătate, împliniri rodnice, viață îndelungată și reușite în lucrarea de păstorire a credincioșilor.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească misionară pe care o arătaţi, să se pogoare mereu în sufletul şi viaţa Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi binecuvântați ani, 

Cu dragoste întru Hristos,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE