Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:00, vineri, 19 aprilie, 2024

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat episcopului-vicar, Preasfințitul Siluan de Orhei, cu prilejul aniversării a 47 de ani de viață


Preasfințitul Siluan, episcop de Orhei, vicar mitropolitan, aniversează vineri, 19 aprilie 2024, ziua de naştere.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a adresat Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

 

Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului Siluan,

Episcopul Orheiului,

Preasfinţia Voastră,

 

Cu prilejul aniversării a 47 de ani de viață a Preasfinției Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate și binecuvântări cerești, dorindu-Vă bucurii alese și deplină liniște duhovnicească, pentru a putea lucra încă mulți ani înainte lucrarea dumnezeiască a slujirii arhierești.

Astăzi, ne îndreptăm rugile noastre către Bunul Dumnezeu, ca să binecuvânteze truda pe care o depuneți cu atâta dragoste și dăruire de sine pentru binele și propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, atât prin slujirea arhierească la care ați fost chemat în Vicariatul de Orhei, cât și prin îndeplinirea celorlalte numeroase ascultări încredințate, înfăptuite cu deosebită conștiinciozitate.

Apreciem cu multă considerație jertfirea, osteneala și zelul misionar al Preasfinției Voastre, care se concretizează într-o bogată activitate pastoral-liturgică pe care o realizați, slujind cu totală dăruire prin cuvânt și prin propria viață mărturisitoare, Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului Ei popor.

Fie ca Hristos Mântuitorul, prin milostivirea Lui nemărginită, să Vă fie scut de nădejde împotriva tututror relelor celor văzute și nevăzute, precum și Lumină nestinsă în toate clipele vieții.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos-Domnul,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE