Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:26, marți, 30 ianuarie, 2024

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir adresat episcopului-vicar, Preasfințitului Filaret cu ocazia aniversării zilei de naștere

Preasfințitul Filaret, episcop de Căpriana și vicar al mitropoliei, aniversează marți, 30 ianuarie 2024, ziua de naştere.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a adresat Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului Filaret,

Episcop de Căpriana,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preasfinției Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate și binecuvântări cerești, dorindu-Vă bucurii alese și deplină liniște duhovnicească, pentru a putea lucra încă mulți ani înainte lucrarea dumnezeiască a slujirii arhierești.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă plină de evlavie și mult ajutor în slujirea Bisericii și a credincioșilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Preasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade binecuvântate!

Fie ca Hristos Mântuitorul, prin milostivirea Lui nemărginită, să Vă fie scut de nădejde împotriva tututror relelor celor văzute și nevăzute, precum și Lumină nestinsă în toate clipele vieții.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE