Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:11, vineri, 1 septembrie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir – Mesaj de binecuvântare la începutul noului an școlar

Dragi elevi şi studenţi, stimaţi dascăli, iubţi întru Hristos fraţi şi surori,

Cu ajutorul și binecuvântarea Părintelui ceresc, începem noul an școlar 2023-2024, perioadă rânduită pentru pregătirea didactică, intelectuală, religioasă și morală a copiilor și tinerilor cetățeni ai Republicii Moldova.

Instituție fundamentală a devenirii noastre, școala a luat ființă în tinda Bisericii și a însemnat și înseamnă cunoaștere, știință, cultură, spiritualitate, respect față de valorile și tradițiile statornicite de înaintași, loc și locaș în care s-a plămădit obârșia neamului nostru.

În prag de toamnă, înălțăm smerită rugăciune către Dumnezeu, Cel în Treime preamărit, pentru toți dascălii, elevii, studenții, pentru părinți și pentru familia creștină, ca întru sănătate, pace sufletească și bucurie duhovnicească să pășească în noul an școlar.

Îl rugăm pe Dumnezeu să le dea sănătate dascălilor și receptivitate, și înțelepciune elevilor și studenților ca să primească toată învățătura cea bună și folositoare.

Un gând bun îndreptăm spre toți părinții care, plini de nădejde, vă încredințați copiii în brațele dascălilor și vă străduiți să le asigurați toate cele necesare studiului. Ascultați și voi, dragi părinți, cuvântul nepieritor al Domnului, consemnat în Sfânta Scriptură: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.” (Pildele lui Solomon 6, 4).

Să dea Domnul ca anul de învăţământ 2023–2024 să fie încununat cu rezultate bune, spre bucuria părinților și a noastră a tuturor.

Cu dragoste creştinească şi arhiereşti binecuvântări,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE