Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:38, luni, 7 octombrie, 2019

Domnul Alexandru Voleac, felicitări cu prilejul celei de a 55-a aniversări din ziua nașterii

Cu prilejul celei de a 55-a aniversări din ziua nașterii, adresăm fratelui nostru întru Hristos, colaborator al Direcției mitropolitane Alexandru Voleac, sincerele noastre felicitări și urări de bine, bucurii și liniște sufletească.

Stimate Domnule Alexandru Voleac,

Astăzi, când prin bunăvoința Atotputernicului Dumnezeu, v-ați învrednicit să ajungeți cu cinste la cea de a 55-a aniversăre din ziua nașterii, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine cu acest binecuvântat prilej.

De-a lungul timpului, de când v-ați dedicat activitatea pentru Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, v-ați arătat a fi un om vrednic și harnic, câștigând astfel respectul și aprecierea colegilor și a tuturor celor care Vă cunosc și pe care îi cunoașteți.

Ziua de naștere a fiecăruia dintre noi, este și un moment de reculegere, ce ne aduce aminte că nu suntem veșnici pe acest pământ, ci doar în trecere către patria cerească. Or, prin credința statornică și firea milostivă de care ați dat dovadă pe parcursul vieții, Va-ți desăvârșit, urmând învățătura Evangheliei în cuvânt și faptă.

La ceas aniversar, nu Vă dorim nimic altceva, decât să păstrați vie credința adevărată în Domnul Hristos și acele calități care v-au consacrat, rămânând simplu, demn, săritor la nevoie și iubitor de cele sfinte.

Asigurându-Vă de respectul pe care vi-l purtăm, Vă urăm un sincer și cordial La Mulți și Binecuvântați Ani!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE