Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:58, sâmbătă, 7 iunie, 2014

Vlădica Vladimir a oficiat slujba vecerniei la Catedrala Centrală din Chișinău

În preajma Duminicii Mari, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat fiind de un numeros sobor preoțesc, în prezența zecilor de creștini, a oficiat slujba Vecerniei, premărgătoare Dumincii Mari.

Acest serviciu divin a fost marcat de rugăciune și dragoste frățească întru Domnul și Mântuitorul Hristos. Astfel, credincioșii, avându-l în frunte pe Întâistătător s-au rugat către Atotțiitor pentru pace, liniște și bună înțelegere între frați.

Tot în această seară, Vlădica Vladimir l-a felicitat cu ocazia zilei de naștere pe unul dintre cei mai longevivi și mai sârguincioși slujitori ai Catedralei „Nașterea Domnului” – Părintele Teodor Bălănuță, care, cu ocazia celei de a 85-a aniversări din ziua nașterii, a fost decorat de către Chiriarh, cu speranța că Preacucernicia Sa va fi și mai departe bun sfătuitor și păstor pentru fiii și fiicele duhovnicești.

În continuare, Mitropolitul a îndemnat enoriașii să se pregătească cu luare aminte pentru sărbătoarea de mâine pentru a putea prăznui cu adevărat duhovnicește această măreață sărbătoare.