Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:47, joi, 7 mai, 2015

Slujire interortodoxă la Pecs, Ungaria

Pentru comunitatea ortodoxă sârbă din oraşul Pecs (Peci) din Ungaria, Duminica a 4-a după Paşti (3 mai 2015) a fost o zi de mare bucurie şi sărbătoare, prin vizita şi slujirea Preafericitului Părinte Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, care a fost oaspetele Preasfinţitului Părinte Lukijan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria şi Administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara. Răspunzând invitaţiei adresate, la acest eveniment a participat şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, împreună cu alţi clerici din cadrul episcopiei, astfel încât sărbătoarea de la Pecs a dobândit şi un pronunţat caracter interortodox, informează Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Irineu a fost prilejuită de sfinţirea unei noi biserici, cu hramul „Sfinţii Apostoli Andronic şi Iunia“, care a fost construită la Pecs pe un teren care aparţine Parohiei Ortodoxe Sârbe din acest oraş. Slujba sfinţirii a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvâr­şită de Preafericitul Părinte Patriarh Irineu, împreună cu cei doi ierarhi, sârb şi român. Un al doi­lea motiv al vizitei a fost încheierea unui proiect european mai amplu, pe tema dezvoltării tu­rismului religios, în care au fost implicate mai multe culte şi asociaţii din Pecs. Pentru Episcopia Ortodoxă Sârbă din Ungaria, proiectul a cuprins restaurarea imobilului parohiei din Pecs şi construirea noii bi­serici, care a fost sfinţită duminică şi care va fi de acum înainte biserica parohiei sârbe din Pecs.

www.ziarullumina.ro