Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:27, miercuri, 10 octombrie, 2012

Slujbă arhierească la mănăstirea Ţâpova

Marţi, 9 octombrie, Biserica rupestră cu hramul “Sf. Irh. Nicolae”, a fost loc de întrunire şi rugăciune pentru zeci de pelerini care s-au adunat pentru a participa la serviciul divin oficiat de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir cu ocazia sfinţirii prestolului secularului locaş de închinăciune.

Astfel, stareţul aşezământului monahal, Arhim. Policarp (Bârnaz) a primit din partea Întâistătătorului binecuvântarea de a purta Toiag, iar Ieromonahul Estafie (Garmanenco), nevoitor al sfintei mănăstiri, s-a învrednicit de a purta Bederniţă şi Cruce de Aur.

Adresându-se creştinilor care au participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul a menţionat că clericii dimpreună cu mirenii au săvârşit un act istoric, prin care, în una dintre cele mai vechi biserici din ţara noastră  candela credinţei a început să lumineze cu o flacără şi mai puternică, răspândind şi mai multă căldură celor smeriţi şi dornici de dragostea Domnului; eveniment care a avut loc datorită muncii depuse de părintele stareţ dimpreună cu obştea mănăstirii Ţâpova, precum şi a numeroşilor binefăcători care nu au întârziat să contribuie după puteri la restaurarea acestui monument al spiritualităţii dar şi a culturii autohtone.

Şi Preacuviosul Părinte Siluan (Şalaru), Preşedinte al Departamentului Mitropolitan pentru Mănăstiri şi Viaţă Monahală a dat o apreciere deosebită lucrărilor întreprinse în incinta bisericii din stâncă “Sf. Irh. Nicolae” declarând că prin slujba oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, una dintre perlele ortodoxiei moldave şi-a recăpătat strălucirea de odinioară, devenind cale de curăţire şi de mântuire a poporului binecredincios.

Părinrtele Arhimandrit Policarp a mulţumit pentru aprecierile deosebite, subliniind faptul că şi în continuare, atâta timp cât îl va ajuta Bunul Dumnezeu, va munci pentru binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe, prin păstrarea şi promovarea bunului nume a mănăstirii Ţâpova.

După Te-Deum, Vlădica Vladimir a oficiat o slujbă de pomenire pentru odihna sufletelor monahilor trecuţi la Domnul, care s-au nevoit în această bisericuţă încă de la întemeierea ei.