Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:52, sâmbătă, 20 octombrie, 2012

Slujbă arhierească la mănăstirea Tabăra

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea Tabăra din r. Orhei.

Slujba arhierească cu participarea unui numeros sobor de slujitori și zeci de credincioși a fost prilejuită de încheierea recentelor lucrări de renovare de pe teritoriul mănăstirii și în special la biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

În timpul Liturghiei, Eg. Minodora (Borș), stareța așezământului monahal, a fost decorată cu dreptul de a purta toiag, în semn de înaltă apreciere a bunei organizări și a râvnei cu care a muncit pentru a duce la bun sfârșit amplele lucrări de reparație.

După slujbă, Vlădica Vladimir a sfințit exteriorul bisericii și fântâna din curtea mănăstirii, apa căreia, după cum s-a exprimat Înalt Prea Sfinția Sa, va potoli setea celor însetați și va da puteri celor istoviți pentru sporirea muncii și a rugăciunii către Bunul Dumnezeu și sfinții Săi.

Mai târziu a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire pentru ajutorul Atotțiitorului întru săvârșirea lucrărilor celor binecuvântate și ziditoare.

În cuvântul său de felicitare, Întâistătătorul a menționat că mănăstirea Tabăra este una dintre acele nestemate duhovnicești care înfrumusețează de secole spiritualitatea și cultura noastră și față de care, toți creștinii ortodocși care cinstesc trecutul și se uită cu încredere spre viitor, au datoria sfântă de a o îngriji și cinsti, întru triumful credinței și mântuirea noastră ca popor.

Maica stareță și-a manifestat recunoștința față de Mitropolit pentru grija sa părintească, manifestată prin sfat înțelept și sprijin prompt, menționând că toate lucrările realizate la mănăstire sunt rezultatul inițiativelor și ajutorului numeroșilor ctitori, care au și fost menționați de Arhiereu cu înalte distincții bisericești.

Iar ca amintire a rugăciunii comune de astăzi, pelerinii au primit în dar cruciulițe și cărți de rugăciuni, pentru întărire  duhovnicească și ferire de ispite.