Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 10 iunie, 2012

Slujbă arhierească la Catedrala “Nașterea Domnului”

În Duminica I după Rusalii, a Tuturor Sfinților, Mitropolitul Vladimir dimpreună cu slujitorii Catedralei “Nașterea Domnului” din Chișinău, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența unui număr mare de credincioși care au venit să înalțe rugi Bunului Dumnezeu alături de Întâistătător.

Printre enoriașii prezenți la serviciul divin au putut fi văzuți și numeroși părinții cu copiii lor, fapt ce demonstrează grija celor dintâi pentru creșterea tinerei generații în spiritul valorilor credinței creștin-ortodoxe, or anume în biserică dragostea pentru cele sfinte poate fi deprinsă cel mai bine, copiii având posibilitatea să trăiască experiența apropierii de Dumnezeu alături de părinții lor, înțelegând prin propria trăire rolul și rostul credinței în consolidarea familiei, astfel încât și ei la rândul lor, la timpul cuvenit, să-și întemeieze căminul familial pe baza acestor bineplăcute exemple.

Ca la fiecare slujbă și în această duminică cei prezenți au putut simți grija și dragostea părintească a Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir transmisă prin atmosfera de o înaltă ținută duhovnicească și o mare împlinire sufletească pe care au putut-o trăi atât slujitorii altarului cât și credincioșii uniți în rugăciune și în cuget.

*****

Tot în această zi, în Biserica Ortodoxă, se lasă sec pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel a fost instituit în cinstea celor doi Apostoli și începe după duminica tuturor sfinţilor, sărbătorită la o săptămână după Rusalii. Prin respectarea acestui post, se cinstesc darurile Sfântului Duh, care au pogorît peste Sfinţii Apostoli şi care au postit înainte să propovăduiască Evanghelia.

Această perioadă ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli ai Bisericii au făcut-o pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos şi asupra jertfelor pe care cei doi, precum şi ceilalţi Apostoli le-au făcut. Postul presupune abstinenţă, sporirea rugăciunii, pentru ca astfel să înmulţim fapta cea bună, să ne gândim şi la suferinţele aproapelui, iar Biserica să înmulţească lucrarea ei misionară, urmând zelului misionar al celor doi Apostoli.