Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:45, luni, 31 decembrie, 2012

Slujbă arhierească la Catedrala “Nașterea Domnului”

 

În zi de duminică, poporul binecredincios s-a reunit în rugăciune la Catedrala Mitropolitană alături de Arhipăstor spre a mulțumi Domnului pentru nețărmuita Sa bunătate și pentru a cere și mai departe îndurările Sale.

În atmosfera festivă, diaconul  Dumitru Darmancev  a fost hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii cu hramul “Sf. Irh. Alexei, Mitropolitul Moscovei”, din s. Pohrebea, r. Dubăsari, primind astfel binecuvântare spre a fi îndrumător pentru credincioși pe anevoiosul drum al mântuirii și al dobândirii vieții veșnice. În continuare, tânărul Serghei Cucereavâi a fost hirotonit ca diacon, primind de la Înalt Prea Sfințitul Vladimir îndemnuri ziditoare și de folos în misiunea sa pentru Biserică și popor.

Cei doi și-au manifestat recunoștința față de Întâistătător pentru că le-a acordat încrederea și binecuvântarea spre a-și putea pune viețile în slujba propovăduirii Evangheliei, promițând Înalt Prea Sfinției Sale să fie ascultători fii ai Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În continuare credincioșii au fost îndemnați să ducă până la capăt Sfântul Post pentru a se putea bucura de plinătatea bucuriei Nașterii Domnului și să nu se dedea la careva excese, ci să trăiască cumpătat, în rugăciune și dragoste față de aproapele.

La final, soborul preoțesc a oficiat un Te-Deum de mulțumire Domnului pentru toate binefacerile Sale cele cerești.