Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:42, duminică, 13 ianuarie, 2013

Slujbă arhierească la Catedrala Mitropolitană

Enoriașii Catedralei centrale din Chișinău s-au adunat în sfântul locaș pentru a lua parte la Liturghia oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și preoții slujitori ai celei mai mari biserici din țară.

În timpul serviciului divin, Întâistătătorul a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Eugen Bulrac, pe seama parohiei “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Zubrești, r. Strășeni, oferindu-i și prima distinctiție bisericească – dreptul de a purta Bederniță. În continuare, tânărul Ioan Ursu a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama Catedralei Mitropolitane, învrednicindu-se de dreptul de a purta Orar dublu.

Cei doi slujitori și-au manifestat recunoștința față de Înalt Prea Sfinția Sa pentru cinstea pe care le-a făcut-o, declarând că își vor dedica toate forțele spre slujirea Domnului și a Bisericii Sale.

Mitropolitul le-a urat să fie vrednici de chemarea lor și fiecare pas al vieții să-l călăuzească după învățătura Evangheliei.

Spiritul sfintelor sărbători de iarnă s-a simțit și de această data în mijlocul credincioșilor, aceștia ascultând și intonând dimpreună cu corul Catedralei frumoasele colinde strămoșești, care veacuri de-a rândul aduc poporului nostru vestea nașterii Mântuitorului Hristos.