Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:40, marți, 15 ianuarie, 2013

Simpozion dedicat sărbătorilor de iarnă la Drochia

Sărbătoarea Naşterii Domnului  nostru Iisus Hristos a reprezentat din totdeauna un prilej de bucurie pentru creştini, şi mai ales pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare, an de an, zilele în care merg să colinde, împodobesc bradul, se duc la biserică şi, în fine, după un post lung, se bucură de Naşterea Domnului, la o masă îmbelşugată de familie, în mijlocul celor dragi.

Fiind şi noi creştini adevăraţi am  decis împreună cu Direcţia Generală de Învăţământ şi Sport împreună cu Protopiatul de Drochia să realizăm o activitate la nivel raional  pentru a slăvi Naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos. La 12 ianuarie în incinta liceului” M Eminescu” a avut loc simpozionul  cu genericul ”Tradiţii şi obiceiuri creştine în cadrul sărbătorilor de iarnă”. La ea au fost invitate toate instituţiile şcolare  din r. Drochia. Copii, participanţi la acest festival au prezentat o suită de colinde, cântece, urături,  poezii ce vin să slăvească Nasterea Domnului nostru  Iisus Hristos.  În total sau prezentat 15 instituţii şcolare din rn. Drochia carea ua fost receptive la cerinţele festivalului.

Acest simpozion a avut drept obiective  susţinerea tineretul creştin, dezvoltarea parteneriatului comunitar, promovarea creaţiilor naţionale spiritual-crestine, tradiţii şi obiceiuri creştine în cadrul sărbătorilor de iarnă, revenirea la dreapta credinţă şi sărbătorirea în spirit creştin a sărbătorilor de iarnă, motivarea studierii cursului obţional ”Religia” în scoală.

Domnul Iurie Melinte seful Directiei Generale Tineret şi Sport Drochia şi-a exprimat profunt speranţa ca la început de drum de colaborare între DGTS şi Protopiat va fi o conlucare construvtivă şi este binevenită acuma. Prin asemenea activităţi, simpozion, expoziţii, festivaluri ect. sânt binevenite în educaţia tinerilor generaţii, pentru a ridica nivelul intelectual creştinesc, a cunoaşte mai multe despre semnificaţia şi tradiţii ale Sfintelor Sărbători de iarnă

Prot. Mitr. Pavel Valuţa, Protopop de Drochia a vorbit despre semnificaţia sărbatoarea Naşteri Domnului, că în aceste momente ne îndeamnă Mântuitorul Hristos să fim mai buni, smeriti şi milostivi. Apoi a felicitat pe toţi participanţii urându-le “Doamne ajută” la fapta ce bună.

Simpozionul  raional al tinerilor creştini “Tradiţii şi obiceiuri creştine în cadrul sărbătorileor de iarnă” este la prima ediţie dar sperăm şi la o colaborare ulterioar[ ce ar permite întregii comunităţi să cunoască adevăratele tradiţii şi obiceiuri creştine.

Aducem sincere mulţumiri  tuturor participanţilor acestui festival L.T. ”V. Ciobanu” sat Şuri, Gimn. Maramonovca, L. Rus Nr.3, gimn. ”Ion Creangă” Ţarigrad, gimn. Sat. Drochia, L.T. ”V. Coţofană” s. Chetrosu, L.T. Ţarigrad, L. T. ”M. Eminescu”, gimn.’’D.Bunescu’’s. Chetrosu, Gimn. Sofia,  L.T. ”N. Testimiţeanu” Ochiu Alb, gimn. S. Pelenia, gimn. Gribova, gimn. Mândic, gimn. Nicoreni.

Prezentăm mulţumirile noastre şi tuturor participanţilor precum şi celor care sau trudit în organizarea simpozionuilui profesorilor de Religie şi aganizatorilor şcolari, d. director gazdei care ne-a oferit sala de festivităţi, care sau ostenit în prezentarea acelor mai frumoase colinde tradiţionale cu caracter religios, poeziilor, gazeta de perete ect. Să vă răsplătească Pruncul Iisus dăruindu-vă multă multă sănătate, viaţă înbelşugată, mântuire şi într-u toate bună sporire.

Metodist prof.de Religie Pr. Ioan Novac