Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:32, joi, 14 martie, 2013

Seminar Teoretico-Practic la Mileştii Mici

IMG_0338

La 14 martie a.c., Liceul Teoretic “Mihail Bârcă”din comuna Mileştii Mici, raionul Ialoveni, în colaborare cu Direcţia Generală Învăţământ Tineret şi Sport Ialoveni a organizat pentru profesorii de religie din raion un Seminar Teoretico-Practic cu tema: “Metode interactive de lucru în cadrul orelor de religie”.

Participanții la seminar au fost întâmpinați cordial atât de către domnul director Gheorghe Eşanu, direcotrul isntituţiei, colectivul pedagogic, precum şi de către parohul bisericii din localitate, Prot. Mitr. Manole Brihuneț.

În cadrul evenimentului s-au desfăşurat două ore publice la obiectul, Religia, clasa a-III-a cu tema: “Rugăciunea Domnească – cele 7 cereri” şi în clasa a-VII-a cu tema: “Sfânta Liturghie – Viața în Hristos”, predată de către profesorul de Religie din cadrul acestei instituţii – domnişoara Victoria Captari, care deține și funcția de psiholog școlar.

Datorită competențelor și pregătirii teologico-pedagogice pe care le posedă profesoara de religie, orele publice au fost susținute la cel mai înalt nivel.  Profesoara a folosit multiple metode interactive precum și tehnicii moderne prin care elevii au însușit materia predată cu multă ușurință și cu un interes deosebit.

Metodele folosite în cadrul acestor lecții au fost apreciate cu calificativul “foarte bine” atât de administrația liceului, de Prot. Andrei Oistric, metodist responsabil de predarea religiei în raion, dar și de către reprezentantul direcției rationale, Doamna Maria Nartea. Toate aceste practici au servit drept modele eficiente pentru îmbunătățirea calității de predare pentru toți profesorii de religie participanţi la seminar.

Un capitol aparte a fost rezervat expunerii metodelor interactive de lucru utilizate în cadrul orelor de religie. La finalul evenimentului, reprezentantul Direcției raionale, dar și toți participanții au mulțumit instituției gazdă pentru buna organizare și au menționat necesitatea conlucrării intense continue pentru promovarea predării religiei în mai multe instituții școlare din raion.

În încheiere, Prot. Andrei Oistric a transmis mesajul Direcției Mitropolitate pentru toți profesorii de religie din raion, prin care sunt îndemnaţi să organizeze o oră extracuriculară în legătură cu evenimentul deosebit pentru Biserica Ortodoxă – aniversarea a 1700 ani de la Edictul de la Milan din 313, când Împăratul Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor, dar și împlinirea a 200 ani de la înființarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldove.