Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:05, miercuri, 7 februarie, 2018

Secretarul mitropolitan prot. mitr. Vadim Cheibaș a avut o întrevedere cu domnul Corneliu Popovici, preşedintele Comisiei Naţionale de Heraldică

Secretarul mitropolitan prot. mitr. Vadim Cheibaș, ca urmare a binecuvântării ÎPS Mitropolit Vladimir, a avut astăzi la reședința mitropolitană o întrevedere cu domnul Corneliu Popovici, președintele Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării.

În cadrul întâlnirii a fost efectuat un schimb de opinii pe marginea implementării programului de acțiuni consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnitor al Moldovei. Părțile și-au expus disponibilitatea de a colabora în vederea realizării unui șir de activități cu caracter științific, cultural-educativ atât în țară, cât și în străinătate.

De asemenea, au fost abordate și aspecte ce țin de normele generale privind heraldica ecleziastică din Republica Moldova.

Referindu-se la declarațiile nefondate ale Biroului de presă al Mitropoliei Basarabiei, prin care aceasta își exprimă îngrijorările cu referire la înregistrarea stemei Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, președintele Comisiei Naționale de Heraldică a declarat inadmisibilă orice imixtiune externă în activitatea Comisiei Naționale de Heraldică, or, stema în curs de înregistrare a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și stema în uz neînregistrată a Mitropoliei Basarabiei seamănă între ele deoarece ambele descind, în mod natural, din stema Mitropoliei din perioada interbelică. Această situației reflectă principiul continuității în heraldică.

În finalul discuției, secretarul Mitropoliei a menționat disponibilitatea Direcției Mitropolitane de a conlucra cu reprezentanții Comisiei Naționale de Heraldică în vederea finalizării procedurii de înregistrare a noii steme. Totodată, părintele secretar s-a arătat dezamăgit în legătura cu regretabila declarație a confrațior de credință din Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Patriarhiei Române, mesaj ce creează o confuzie în dialogul dintre cele două entități ecleziale.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media