Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:30, sâmbătă, 27 octombrie, 2012

Scrisoarea ÎPS Mitropolit Vladimir adresată PF Patriarh Kiril cu referire la problema noilor tehnologii de identificare a populației și impactul lor asupra societății

 

Preafericirii Sale,

Preafericitului Kiril,

Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii

 

Preafericirea Voastră!

 

Mă adresez Dumneavoastră în legătură cu publicarea Proiectului documentului “Poziția Bisericii referitoare la apariția și perspectivele dezvoltării noilor tehnologii de identificare a persoanei”,  pe marginea căruia, la momentul actual se discută pe câteva site-uri bisericești oficiale. În document se menționează pe bună dreptate că: “Astăzi sunt necesare reevaluări din punct de vedere civil, moral-spiritual și teologic ale acestor chestiuni.” Situația actuală la nivel global ne arată că analizarea problemelor de acest fel poate avea loc numai în contextual construirii așa-zisei comunități informaționale globale.

 În lume se derulează activ procesul de globalizare, care schimbă cardinal nu numai viața fiecărui om în parte, dar și orânduirea internă a unor state întregi. Sunt ratificate acorduri internaționale și alte documente care nu corespund intereselor statului național și cetățenilor săi. Astfel se creează o orânduire globală, în cadrul căreia omul nu doar că devine controlabil, ci și manipulabil de elementul sistemului electronic automatizat. Din acest motiv, problemele ce țin de implementarea noilor tehnologii de identificare a persoanei trebuiesc analizate în mod obligatoriu și din punct de vedere spiritual.

Mai întâi de toate, este vorba de înlocuirea numelui creștinesc cu un număr de identificare sau cu un cod personal. Despre acest lucru vorbea încă în anul 2001 părintele Kiril (Pavlov), într-un interviu acordat pentru site-ul “Русское Воскресение”: “Atribuirea numerelor pentru oameni este un lucru păcătos, care merge împotriva lui Dumnezeu, pentru că  Domnul când a creat omul, i-a dat un nume și milenii de-a rândul oamenii s-au folosit de nume. Dar iată că acum se dorește ca în locul numelui, fiecare să aibă un număr. Felul și scopul pentru care se fac aceste transformări, nu lasă nici un dubiu cu referire la caracterul păcătos al acțiunilor în cauză. Astfel nu numai că nu trebuie să ne implicăm în acest proces, ci în măsura posibilităților să ne împotrivim lui.”

Mii de creștini ortodocși din Moldova au refuzat să primească numere de identificare datorită convingerii lor religioase. Aceștia au avut de înfruntat numeroase constrângeri, fiind supuși discriminării: oamenii nu erau primiți la lucru, erau eliberați din funcții, erau lipsiți de pensii, asistență medicală, indemnizații sociale, nu-și puteau administra proprietățile, nu puteau achita serviciile comunale. În conformitate cu noua legislație a Republicii Moldova însă, aceste probleme au fost soluționate. Ca urmare a tratativelor noastre purtate cu autoritățile pe parcursul a mai multor ani, prin lege a fost permisă utilizarea unei alternative de identificare a cetățenilor, fără atribuirea IDNP-ului.

În același timp, pozițiile diferite ale preoților referitoare la problema noilor tehnologii, duc la dezbinarea turmei, împărțind clerul și poporul în grupuri care se învrăjbesc. La agravarea situației contribuie părerile îndoielnice ale unor teologi și slujitori, expuse în mass-media și prezentate ca poziție a Bisericii. În astfel de situații, Biserica întârzie să emită documente oficiale care să facă lumină. Iar pe lângă aceasta, sunt criticați dur creștinii care refuză evidența automatizată, bazată pe utilizarea identificării electronice a persoanei.

Tema libertății personalității umane nu este doar politică, după cum afirmă unii, ci este în primul rând de natură teologică și morală. Câteodată deciziile exclusiv politice au urmări catastrofale nu doar pentru prezentul și viitorul popoarelor, dar și pentru sufletele nemuritoare a milioane și milioane de oameni.

Preafericirea Voastră! Mii de credincioși se îngrijorează pe bună dreptate că introducerea evidenței și controlului automatizat, precum și crearea bazelor electronice de date personale, pot servi ca mecanism pentru manipularea fără scrupule a omului nu doar din punct de vedere social, ci și duhovnicesc.

 Având în vedere cele expuse mai sus, Vă rugăm să introduceți în Proiectul documentului “Poziția Bisericii referitoare la apariția și perspectivele dezvoltării noilor tehnologii de identificare a persoanei” referințe la pericolul pe care îl reprezintă mecanismele de identificare electronică a persoanei, ca având legătură directă cu convingerile religioase a milioane de cetățeni ortodocși, care se îngrijesc de mântuirea sufletelor lor.

Cu dragoste întru Hristos și supunere fiască,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE