Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:25, luni, 16 aprilie, 2012

Salutul Pascal a răsunat la Catedrala Mitropolitană

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! Astfel au răspuns sutele de creştini adunaţi în Catedrala Mitropolitană şi în scuarul acesteia, la salutul ÎPS Mitropolit Vladimir în noaptea prăznuirii Sfintelor Paşti.

De rând cu numeroşii credincioşi din capitală, la serviciul divin au fost prezenţi şi înalţi demnitari de stat în frunte cu Preşedintele ţării, domnul Nicolae Timofti, Preşedintele Parlamentului, domnul Marian Lupu şi Prim-Ministrul Republicii Moldova, domnul Vlad Filat.

Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, a fost dată citirii Pastoralei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care se menţionează: „De la fiecare altar al dreptei noastre credinţe străbune, iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, în această noapte se reaprinde Lumina cea neînserată cu aceeaşi strălucire ca în marea biserică a Sfântului Mormânt din Ierusalim. În fiecare inimă creştină sălăşluieşte în aceste clipe bucuria Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În auzul tuturor pătrund temeinic, ca şi în auzul râvnitoarelor femei purtătoare de mir, sosite „dis-de-dimineaţă” la mormântul gol, precum şi al Sfinţilor Apostoli, cuvintele îngerului: „Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.” (Marcu 16, 6). Toţi cei ce L-au văzut pe Domnul Iisus înviat şi I-au ascultat graiul plin de învăţătură, au fost îmbrăcaţi cu putere de sus spre a fi martorii şi vestitorii învierii Sale. Împreună cu toţi cei ce s-au învrednicit a fi numiţi cu numele lui Hristos, adeverim acum şi în vecii vecilor minunea învierii:
„Învierea lui Hristos restabileşte pentru noi toţi şi pentru totdeauna cele vătămate prin păcat. Faptul se lămureşte prin aceea că, fiind Domnul Iisus Hristos „Cel întâi născut din morţi” (Apocalipsa 1, 5), El este astfel şi pârga învierii noastre (I Corinteni 15, 20). De aceea prăznuim Paştele Învierii ca pe cea mai înaltă bucurie, de aceea cinstim şi Sfânta Duminică – Ziua Domnului – ca pe ziua Învierii. Retrăim învierea cu fiorii înnoirii în fiecare an şi la fiecare Sfântă Liturghie, care ne repune prin toată slujba rânduită şi prin taina ei în directă legătură cu istoria mântuirii noastre şi în comuniune cu momentele de seamă ale întrupării şi lucrării Fiului lui Dumnezeu în lume. Între toate acestea, Învierea este pisc al semnelor dumnezeieşti şi izvor al vieţii.

Cu credinţă şi dragoste, prăznuiţi şi vă bucuraţi în această sfântă zi a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos! Iubirea Lui faţă de noi o arată Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul său de Paşti: „Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Nimeni să nu iasă flămând. Toţi să vă îndulciţi din ospăţul credinţei, toţi luaţi bogăţia bunătăţii.”

Mai târziu Vlădica Vladimir a citit Sfânta Evanghelie în limba latină, iar alţi slujitori au rostit pe rând pericopa evanghelică rând în limbile franceză, slavonă, germană şi engleză.

De menţionat că pe an ce trece, atât la sărbătorile mai importante de peste an, precum Paştele, dar şi în duminici, sunt observaţi tot mai mulţi tineri păşind pragul sfintelor lăcaşe. Noaptea Învierii din acest an a fost o dovadă vie că toţi oamenii trăiesc şi împărtăşesc sincer credinţa, conştientizând necesitatea apropierii de valorile perene, care, pot fi regăsite numai în Biserică, contribuind astfel atât la învierea personală, cât şi cea colectivă, ca neam şi comunitate.

În zorii zilei, după oficierea serviciului divin, Mitropolitul a sfinţit prinoasele cu care au venit creştinii, salutându-i cu tradiţionalul mesaj pascal.