Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 5 decembrie, 2014

Recunoștință arhierească pentru un vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit astăzi la Palatul Mitropolitan cu Prot. Mitr. Nicolae Gavrilița – un încercat și credincios slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a aniversat 40 de ani de slujire la Sfântul Altar și 69 de ani de viață pământească.

Întâistătătorul l-a felicitat pe vrednicul părinte cu aceste frumoase aniversări, dând o apreciere deosebită activității sârguincioase a Preacucerniciei Sale în calitate de slujitor și îndrumător al creștinilor încredințați spre păstorire.

Astfel, Vlădica Vladimir i-a oferit Prot. Mitr. Nicolae Gavrilița Ordinul „Meritul Bisericesc”, gr. II, pentru munca depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. În acest context, Arhipăstorul și-a manifestat speranța că și în continuare, părintele Nicolae va fi un model de smerenie și hărnicie duhovnicescă, atât pentru credincioși, precum și pentru confrații întru slujire.

La rândul său, Sfinția Sa a mulțumit Întâistătătorului pentru această nespusă cinste, menționând că și în continuare, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, va munci spre binele Bisericii și a binecredincioasei turme, încredințate spre păstorire.